សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ

BELTEI INTERNATIONAL SCHOOL

BELTEI, the best quality of education in cambodia
សាលា​ ប៊ែលធី អន្តរជាតិ មានកម្មវិធីសិក្សាធំៗ ៥ គឺ ១- ចំណេះទូទៅ | ២- ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | ៣- ភាសាចិនទូទៅ | ៤- កម្មវិធីអផិវឌ្ឍបញ្ញា IMA | ៥- ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ

សិស្សពូកែថ្នាក់ទី១២

ឆ្នាំ២០២២ = ០១នាក់

ឆ្នាំ​សិក្សា​២០២១​-២០២២​ សិស្ស​ឈ្មោះ​​ តែ​ ប៊ុន​ម៉េង​ ថ្នាក់​ទី​១២​ ទទួល​បាន​ជ័យ​លាភី​លេខ​៤​ ក្នុង​ការ​ប្រឡង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​ពូកែ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​ ផ្នែក​គណិត​វិទ្យា​ ទទួល​បាន​រង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ចំនួន​ $៣០០​និង​លោកគ្រូ​ អ្នកគ្រូ​ ក៏​ទទួល​បាន​រង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ចំនួន​ $៣០០​ ផង​ដែរ​ពី ​ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត​ លី​ ឆេង​ តំណាង​រាស្រ្ត​មណ្ឌល​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ ស្ថាបនិក​ និង​ជា​អគ្គ​នាយក​ប៊ែលធី​ គ្រុប​។

ឆ្នាំ២០១៨ = ០៣នាក់

ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ សិស្ស​ឈ្មោះ​ ហ៊ី សុជាតិ​ ថ្នាក់​ទី១២​ ទ​ទួល​បាន​ ជ័យ​លាភី​ លេខ៦​ ក្នុង​ការ​ប្រ​ឡង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​ពូកែ​ ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស​ ផ្នែក​អក្សរ​សិល្ប៍ត​ខ្មែរ​ទទួល​បាន​នូវ​​រង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ចំ​នួន​​​ $៣០០ ​​និងលោកគ្រូវក៏ ទទូលបាន $៣០០​​ ដែរ​ ពីឯក​ឧត្តម​ បណ្ឌិត លី ឆេង​ អគ្គនាយក ប៊ែលធី គ្រុប និងជានាយកសាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ និងលោកជំទាវ។

ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ សិស្ស​ឈ្មោះ​ កែវ ពិសិដ្ឋ ថ្នាក់​ទី១២​ ទ​ទួល​បាន​ ជ័យ​លាភី​ លេខ៧​ ក្នុង​ការ​ប្រ​ឡង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​ពូកែ​ ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស​ ផ្នែក​អក្សរ​សិល្ប៍ត​ខ្មែរ​ទទួល​បាន​នូវ​​រង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ចំ​នួន​​​ $៣០០ ​​និងលោកគ្រូវក៏ ទទូលបាន $៣០០​​ ដែរ​ ពីឯក​ឧត្តម​ បណ្ឌិត លី ឆេង​ អគ្គនាយក ប៊ែលធី គ្រុប និងជានាយកសាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ និងលោកជំទាវ។

ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ សិស្ស​ឈ្មោះ​ គីម ហ្គិចប៉ ថ្នាក់​ទី១២​ ទ​ទួល​បាន​ ជ័យ​លាភី​ លេខ៧​ ក្នុង​ការ​ប្រ​ឡង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​ពូកែ​ ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស​ ផ្នែក​អក្សរ​សិល្ប៍ត​ខ្មែរ​ទទួល​បាន​នូវ​​រង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ចំ​នួន​​​ $៣០០ ​​និងលោកគ្រូវក៏ ទទូលបាន $៣០០​​ ដែរ​ ពីឯក​ឧត្តម​ បណ្ឌិត លី ឆេង​ អគ្គនាយក ប៊ែលធី គ្រុប និងជានាយកសាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ និងលោកជំទាវ។

ឆ្នាំ២០១៤ = ០២នាក់

ឆ្នាំសិក្សា ២០១៣-២០១៤ សិស្ស​ឈ្មោះ​ គង់​ រតនៈ​ធី​តា​ ថ្នាក់​ទី១២​ ទ​ទួល​បាន​ ជ័យ​លាភី​ លេខ៧​ ក្នុង​ការ​ប្រ​ឡង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​ពូកែ​ ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស​ ផ្នែក​អក្សរ​សាស្រ្ត​ខ្មែរ​ ទទួល​បាន​នូវ​​រង្វាន់​ លើក​ទឹក​ចិត្ត​ចំ​នួន​​​ $១០០០​ ​និង​អា​ហា​រូបក​ណ៍​សិក្សា ​ថ្នាក់​បរិ​ញ្ញា​បត្រ​រយៈ​ពេល​ ៤​ឆ្នាំ​ ពី ​ឯក​ឧត្តម​ ស៊ាន​ បូ​រ៉ាត​ រដ្ឋ​លេ​ខា​ធិ​ការ​ ក្រ​សួង​អប់​រំ​ យុ​វ​ជន​ និង​កី​ឡា​។

ឆ្នាំសិក្សា​ ២០១៣-២០១៤​ សិស្ស​ឈ្មោះ​ លី សុខុម ថ្នាក់​ទី១២​ ទទួល​បាន​ ជ័យ​លាភី​ លេខ៦ ក្នុង​ការ​ប្រឡង​ ជ្រើស​រើស​ សិស្ស​ពូកែ​ ផ្នែក​អក្សរ​សាស្រ្ត​ខ្មែរ ទូទាំង​ប្រទេស ​ និងទទួល​បាន​នូវ​​រង្វាន់​ លើក​ទឹកចិត្ត​ចំនួន​​​$៨០០​ និងអាហារូបករណ៍ សិក្សាបរិញ្ញាបត្រ រយៈពេល៤ ឆ្នាំ ​ពី ឯក​ឧត្តម​ ស៊ាន បូរ៉ាត់ រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងអបប់រំ យុវជន និងកីឡា។

ឆ្នាំ២០១៣ = ០១នាក់

ឆ្នាំ​សិក្សា​ ២០១២​-​២០១៣​ សិស្ស​ឈ្មោះ​ សរ​ ម៉ា​ណែត​ ថ្នាក់​ទី​១២​ ទ​ទួល​បាន​ ជ័យ​លាភី​ លេខ​៧​ ក្នុង​ការ​ប្រ​ឡង​ ជ្រើស​រើស​ សិស្ស​ពូកែ​ ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស​ ផ្នែក​អក្សរ​សាស្រ្ត​ខ្មែរ​ ទ​ទួល​បាន​នូវ​​រង្វាន់​ លើក​ទឹក​ចិត្ត​ចំ​នួន ​​​$៤០០​ ​ពី ឯក​ឧត្តម​ លី ​ឆេង ​អគ្គ​នា​យក​ ប៊ែល​ធី​ គ្រុប​ និង​ជា​នា​យក​វិទ្យា​ស្ថាន​ ប៊ែលធី​ អន្តរ​ជាតិ​ និង​លោក​ជំ​ទាវ​។

ឆ្នាំ២០១២ = ០១នាក់

ឆ្នាំ​សិក្សា​ ២០១១​-​២០១២ សិស្ស​ឈ្មោះ​ ធូ​ រេ​នេច​ ថ្នាក់​ទី​១​២​ ទទួល​បាន​ជ័យ​លា​ភី​​លេខ​៩​ ​ ក្នុង​ការ​ប្រ​ឡង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​ពូកែ​ទាំង​ប្រ​ទេស​ ផ្នែក​អក្សរ​សិល្ប៍​ខ្មែរ​ ហើយ​ក៏​ទទួល​បាន​នូវ​រង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ពី​សាលា​ចំនួន​ $​500​ និង​លោក​គ្រូ​​​ភាសា​ខ្មែរ​ថ្នាក់​ទី​១​២​ ដែល​មាន​ស្នា​ដៃ​ល្អ​ក្នុង​ការ​បង្រៀន​ ក៏​ទទួល​បាន​រង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ចំនួន​ $​500​​ ផង​ដែរ​។

ឆ្នាំ២០០៨ = ០១នាក់

ឆ្នាំ​សិក្សា​ ២០០៧-​២០០៨ សិស្ស​ឈ្មោះ​ អ៊ឹម​ រច​នា ថ្នាក់​ទី​១២ ទទួល​បាន​ជ័យ​លា​ភី​​លេខ​៧ ​ ក្នុង​ការ​ប្រ​ឡង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​ពូកែ​ទាំង​ប្រ​ទេស​ ផ្នែក​អក្សរ​សាស្រ្ត​ខ្មែរ​ ហើយ​ក៏​ទទួល​បាន​នូវ​រង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ពី​ចំនួន​ $​៧00 ពី ឯក​ឧត្តម​ កែប​ ជុ​តិ​មា​ ទីប្រឹក្សា​ផ្ទាល់​សម្តេច​អគ្គ​មហាសេនា​បតីតេជោ​ ហ៊ុន សែន​ នាយក​រដ្ឋ​មន្រ្តី នៃ​ព្រះ​រាជា​ណា​ ចក្រ​កម្ពុជា​ និង​ជា​អ​ភិ​បាល​រាជ​ធានី​ភ្នំ​ពេញ​។

សិស្សពូកែថ្នាក់ទី៩

ឆ្នាំ២០២២ = ០៥នាក់

ឆ្នាំ​សិក្សា​២០២១​-​២០២២​ សិស្ស​ឈ្មោះ​ទេព​ ធី​តាវ​លក្ខណ៍នាក់​ទី​៩​ ទទួល​បាន​ជ័យ​លាភី​លេខ​៣​ ក្នុង​ការ​ប្រឡង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​ពូកែ​ទូទាំង​ប្រទេស​ ផ្នែក​អក្សរ​សិល្ប៍​ខ្មែរ​ ទទួល​បាន​រង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ចំនួន​ $៨០០ និង​លោកគ្រូ​ អ្នកគ្រូ​ ក៏​ទទួល​បាន​រង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ចំនួន​ $៨០០​ ផង​ដែរ​ពី​ ឯក​ឧត្តម​បណ្ឌិត​ លី​ ឆេង​ តំណាង​រាស្រ្ត​មណ្ឌល​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ ស្ថាប​និក​ និង​ជា​អគ្គ​នាយក​ប៊ែលធី​ គ្រុប​។

ឆ្នាំ​សិក្សា​២០២១​-​២០២២​ សិស្ស​ឈ្មោះ​ ​គ្រុយ​ គីទី​ថ្នាក់​ទី​៩​ ទទួល​បាន​ជ័យ​លាភី​លេខ​១០​ ក្នុង​ការ​ប្រឡង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​ពូកែ​ទូទាំង​ប្រទេស​ ផ្នែក​អក្សរ​សិល្ប៍​ខ្មែរ​ ទទួល​បាន​រង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ចំនួន​ $៧០០ និង​លោក​គ្រូ​ អ្នកគ្រូ​ ក៏​ទទួល​បាន​រង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ចំនួន​ $៧០០​ ផង​ដែរ​ពី​ ឯក​ឧត្តម​បណ្ឌិត​ លី​ ឆេង​ តំណាង​រាស្រ្ត​មណ្ឌល​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ ស្ថាបនិក​ និង​ជា​អគ្គនាយក​ប៊ែលធី​ គ្រុប​។

ឆ្នាំ​សិក្សា​២០២១​-​២០២២​ សិស្ស​ឈ្មោះ​ ​ ទេព​ វួច​ហេង​ថ្នាក់​ទី​៩​ ទទួល​បាន​ជ័យ​លាភី​លេខ​១​ ក្នុង​ការ​ប្រឡង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​ពូកែ​ទូទាំង​ប្រទេស​ ផ្នែក​គណិត​វិទ្យា​ ទទួល​បាន​រង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ចំនួន​ $១ ០០០ និង​លោកគ្រូ​ អ្នកគ្រូ​ ក៏​ទទួល​បាន​រង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ចំនួន​ $១ ០០០​ ផង​ដែរ​ពី ឯក​ឧត្តម​បណ្ឌិត​ លី​ ឆេង​ តំណាង​រាស្រ្ត​មណ្ឌល​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ ស្ថាប​និក​ និង​ជា​អគ្គ​នា​យក​ប៊ែលធី​ គ្រុប​។

ឆ្នាំ​សិក្សា​២០២១​-​២០២២​ សិស្ស​ឈ្មោះ​ ​ សាំង​ រចនា​​ថ្នាក់​ទី​៩​ ទទួល​បាន​ជ័យ​លា​ភី​លេខ​៨​ ក្នុង​ការ​ប្រឡង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​ពូកែ​ទូទាំង​ប្រទេស​ ផ្នែក​គណិត​វិទ្យា​ ទទួល​បាន​រង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ចំនួន​ $៥០០​ និង​លោកគ្រូ​ អ្នកគ្រូ​ ក៏​ទទួល​បាន​រង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ចំនួន​ $៥០០​ ផង​ដែរ​ពី​ ឯក​ឧត្តម​បណ្ឌិត​ លី​ ឆេង​ ​​តំ​ណាង​រាស្រ្ត​មណ្ឌល​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ ស្ថាបនិក​ និង​ជា​អគ្គ​នា​យក​ប៊ែលធី​ គ្រុប​។

ឆ្នាំ​សិក្សា​២០២១​-​២០២២​ សិស្ស​ឈ្មោះ​ សុវណ្ណ​ រក្សា​​​ថ្នាក់​ទី​៩​ ទទួល​បាន​ជ័យ​លា​ភី​លេខ​៩​ ក្នុង​ការ​ប្រឡង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​ពូកែ​ទូទាំង​ប្រទេស​ ផ្នែក​គណិត​វិទ្យា​ ទទួល​បានរង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ចំនួន​ $៣០០​ និង​លោកគ្រូ​ អ្នកគ្រូ​ ក៏​ទទួល​បាន​រង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ចំនួន​ $៣០០​ ផង​ដែរ​ពី​ ឯក​ឧត្តម​បណ្ឌិត​ លី​ ឆេង​​​ តំ​ណាង​រាស្រ្ត​មណ្ឌល​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ ស្ថាបនិក​ និង​ជា​អគ្គនាយក​ប៊ែលធី​ គ្រុប​។

ឆ្នាំ២០១៨ = ០៤នាក់

ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ សិស្ស​ឈ្មោះ​ ឌី សាលីរចនា ថ្នាក់​ទី៩​ ទ​ទួល​បាន​ ជ័យ​លាភី​ លេខ១​ ក្នុង​ការ​ប្រ​ឡង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​ពូកែ​ ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស​ ផ្នែក​អក្សរសិល្ប៍​ ទទួល​បាន​នូវ​​រង្វាន់​ លើក​ទឹក​ចិត្ត​ចំ​នួន​​​ $១០០០​ ​និង​គ្រូ​ក៏ទទួលបាន $១០០០​ ពី​​ឯក​ឧត្តម​ បណ្ឌិត លី​ ឆេង ​អគ្គ​នា​យក​ ប៊ែល​ធី​ គ្រុប​ និង​ជា​នា​យក​សា​លា​ ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ។

ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ សិស្ស​ឈ្មោះ​ កែវ វណ្ណវិបុល ថ្នាក់​ទី៩​ ទ​ទួល​បាន​ ជ័យ​លាភី​ លេខ៨​ ក្នុង​ការ​ប្រ​ឡង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​ពូកែ​ ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស​ ផ្នែក​អក្សរសិល្ប៍​ ទទួល​បាន​នូវ​​រង្វាន់​ លើក​ទឹក​ចិត្ត​ចំ​នួន​​​ $៦០០​ ​និង​គ្រូ​ក៏ទទួលបាន $៦០០​ ពី​​ឯក​ឧត្តម​ បណ្ឌិត លី​ ឆេង ​អគ្គ​នា​យក​ ប៊ែល​ធី​ គ្រុប​ និង​ជា​នា​យក​សា​លា​ ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ។

ឆ្នាំ២០១៧ = ០៤នាក់

ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ សិស្ស​ឈ្មោះ​ សូ​ ណា​រី​តា​ ថ្នាក់​ទី៩​ ទ​ទួល​បាន​ ជ័យ​លាភី​ លេខ៣​ ក្នុង​ការ​ប្រ​ឡង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​ពូកែ​ ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស​ ផ្នែក​អក្សរសិល្ប៍​ ទទួល​បាន​នូវ​​រង្វាន់​ លើក​ទឹក​ចិត្ត​ចំ​នួន​​​ $៨០០​ ​និង​គ្រូ​ក៏ទទួលបាន $៨០០​ ពី​​ឯក​ឧត្តម​ បណ្ឌិត លី​ ឆេង ​អគ្គ​នា​យក​ ប៊ែល​ធី​ គ្រុប​ និង​ជា​នា​យក​សា​លា​ ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ។

ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ សិស្ស​ឈ្មោះ​ ឈុន​ សុ​វណ្ណា​រ៉ា​ ថ្នាក់​ទី៩​ ទ​ទួល​បាន​ ជ័យ​លាភី​ លេខ៦​ ក្នុង​ការ​ប្រ​ឡង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​ពូកែ​ ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស​ ផ្នែក​អក្សរសិល្ប៍​ ទទួល​បាន​នូវ​​រង្វាន់​ លើក​ទឹក​ចិត្ត​ចំ​នួន​​​ $៥០០​ ​និង​គ្រូ​ក៏ទទួលបាន $៥០០​ ពី​​ឯក​ឧត្តម​ បណ្ឌិត លី​ ឆេង ​អគ្គ​នា​យក​ ប៊ែល​ធី​ គ្រុប​ និង​ជា​នា​យក​សា​លា​ ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ។

ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ សិស្ស​ឈ្មោះ​ អ៊ុំ​ សុខ​ហៃ ថ្នាក់​ទី៩​ ទ​ទួល​បាន​ ជ័យ​លាភី​ លេខ១០ ក្នុង​ការ​ប្រ​ឡង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​ពូកែ​ ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស​ ផ្នែក​គណិតវិទ្យា​ ទទួល​បាន​នូវ​​រង្វាន់​ លើក​ទឹក​ចិត្ត​ចំ​នួន​​​ $៥០០​ ​និង​គ្រូ​ក៏ទទួលបាន $៥០០​ ពី​​ឯក​ឧត្តម​ បណ្ឌិត លី​ ឆេង ​អគ្គ​នា​យក​ ប៊ែល​ធី​ គ្រុប​ និង​ជា​នា​យក​សា​លា​ ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ។

ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ សិស្ស​ឈ្មោះ​ សុខ​ ស៊ី​ខា​ ថ្នាក់​ទី៩​ ទ​ទួល​បាន​ ជ័យ​លាភី​ លេខ៨ ក្នុង​ការ​ប្រ​ឡង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​ពូកែ​ ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស​ ផ្នែក​អក្សរសិល្ប៍​​ ទទួល​បាន​នូវ​​រង្វាន់​ លើក​ទឹក​ចិត្ត​ចំ​នួន​​​ $៣០០​ ​និង​គ្រូ​ក៏ទទួលបាន $៣០០​ ពី​​ឯក​ឧត្តម​ បណ្ឌិត លី​ ឆេង ​អគ្គ​នា​យក​ ប៊ែល​ធី​ គ្រុប​ និង​ជា​នា​យក​សា​លា​ ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ។

ឆ្នាំ២០១១ = ០១នាក់

ឆ្នាំ​សិក្សា​ ២០១០-​២០១១ សិស្ស​ឈ្មោះ​ គង់​ រតន​ធី​តា ថ្នាក់​ទី​៩ ទទួល​បាន​ជ័យ​លា​ភី​​លេខ​១ ​ ក្នុង​ការ​ប្រ​ឡង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​ពូកែ​ទាំង​ប្រ​ទេស​ ផ្នែក​អក្សរ​សាស្រ្ត​ខ្មែរ​ ហើយ​ក៏​ទទួល​បាន​នូវ​រង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ពី​ចំនួន​ $​1000 និង​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ ១០០%​ សម្រាប់​​សិក្សា ​ថ្នាក់​ចំ​ណេះ​ទូ​ទៅ​ និង​ភា​សា​អង់​គ្លេស​ មួយ​ចប់​កម្ម​វិធី​ពី ឯក​ឧត្តម​ បណ្ឌិត លី​ ឆេង​ អគ្គ​នា​យក​ ប៊ែលធី​ គ្រុប​ និង​ជា​នាយក​វិ​ទ្យា​ស្ថាន​ ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​ និង​លោក​ជំ​ទាវ។

វីឌីអូសំខាន់ៗ

សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ មានបង្រៀន កម្មវិធីធំៗគឺ ១- ចំណេះទូទៅ | ២- ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | ៣- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឯកទេស | ៤- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកុំព្យូទ័រ | ៥- ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ