ប៊ែលធី ទំនាក់ទំនង អន្តរជាតិ

BELTEI INTERNATIONAL RELATIONS

សាកលវិទ្យាល័យ ដែលបានចុះអនុស្សារណៈយោគយល់ (MOU) ក្រៅប្រទេស
សហរដ្ឋអាមេរិក (USA)
ចក្រភពអង់គ្លេស (UK)
កាណាដា (CANADA)
ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី (Malaysia)
សាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (China)
១០
ប្រទេសិង្ហបុរី (singapore)
សាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ (Korea)
ប្រទេសជប៉ុន (Japan)
ព្រះរាជាណាចក្រថៃ (Kingdom of Thailand)
ពានរង្វាន់ដែលទទួលបាន
វីឌីអូសំខាន់ៗ

សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ មានបង្រៀន កម្មវិធីធំៗគឺ ១- ចំណេះទូទៅ | ២- ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | ៣- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឯកទេស | ៤- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកុំព្យូទ័រ | ៥- ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ