Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer


សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ មានបង្រៀន កម្មវិធីធំៗគឺ ១- ចំណេះទូទៅ | ២- ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | ៣- កម្មវិធីអផិវឌ្ឍបញ្ញា IMA | ៤- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកុំព្យូទ័រ | ៥- ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ

៣-ប្រកាស៖ប្តូរពី ឆេង ហៀរ ទៅជា ប៊ែលធីអន្តរជាតិ

លេខៈ១០២៣ ថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៥

 

 

 

 


Free counters!

 

 

 

យើងមាន ភ្ញៀវ 25 នាក់
កំពុងបើកមើល

ចំនួនអ្នកមើល 1286745