Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer


សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ មានកម្មវិធីសិក្សាធំៗ ៥ គឺ ១- ចំណេះទូទៅ | ២- ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | ៣- ភាសាចិនទូទៅ | ៤- កម្មវិធីអផិវឌ្ឍបញ្ញា IMA | ៥- ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ

១២-ប្រកាស៖ទទួលស្គាល់ វិទ្យាស្ថានប៊ែលធី អន្តរជាតិទី៨

លេខៈ២៩០៤ ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១០

 

 

 

 

១ - ការទទួលស្គាល់ក្នុងប្រទេស

១- ប្រកាស៖សាលាចំនេះទូទៅ ឆេង ហៀរ
លេខៈ២៩១ ថ្ងៃទី២៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០០៣

២- ប្រកាស៖ទទួលស្គាល់ពី សាលាក្រុងភ្នំពេញ
៣- ប្រកាស៖ប្តូរពី ឆេង ហៀរ ទៅជា ប៊ែលធីអន្តរជាតិ
លេខៈ១០២៣ ថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៥

៤- អនុក្រឹត្យ៖ប្តូរឈ្មោះពី វិទ្យាស្ថានអាស៊ីប៉ាស៊ីភិច
ទៅជា វិទ្យាស្ថានប៊ែលធីអន្តរជាតិ លេខៈ៩៧
ថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៥

៥- វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំសំរាប់
ឆ្នាំ ​២០១០-២០១១, ២០១១-២០១២, ​២០១២-២០១៣
៦- ប្រកាស៖វិទ្យាស្ថានប៊ែលធី អន្តរជាតិទី២
៧- ប្រកាស៖វិទ្យាស្ថានប៊ែលធី អន្តរជាតិទី៣
លេខៈ២០៦៨ ថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៧

៨- ប្រកាស៖វិទ្យាស្ថានប៊ែលធី អន្តរជាតិទី៤​
លេខៈ១៧៧៤ ថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៦

៩- ប្រកាស៖វិទ្យាស្ថានប៊ែលធី អន្តរជាតិទី៥
លេខៈ២៩៥៧ ថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៩

១០- ប្រកាស៖វិទ្យាស្ថានប៊ែលធី អន្តរជាតិទី៦
លេខៈ២៣៨៣ ថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៩

១១- ប្រកាស៖វិទ្យាស្ថានប៊ែលធី អន្តរជាតិទី៧
លេខៈ២៩០៥ ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១០

១២- ប្រកាស៖វិទ្យាស្ថានប៊ែលធី អន្តរជាតិទី៨
លេខៈ២៩០៤ ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១០
១៣- ប្រកាស៖វិទ្យាស្ថានប៊ែលធី អន្តរជាតិទី៩
១៤- ប្រកាស៖វិទ្យាស្ថានប៊ែលធី អន្តរជាតិទី១០
១៥- ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពកម្រិតជាតិ
ISO9001:2008 QMS
១៦- ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពកម្រិតអន្តរជាតិ
ISO9001:2008 QMS
១៧- ប៊ែលធី គ្រុប ទទួលបានពាន
រង្វាន់ជាអង្គភាពឆ្នើមពីអាស៊ាន


Free counters!

 

 

 

យើងមាន ភ្ញៀវ 32 នាក់
កំពុងបើកមើល

ចំនួនអ្នកមើល 1872065