Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer


សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ មានបង្រៀន កម្មវិធីធំៗគឺ ១- ចំណេះទូទៅ | ២- ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | ៣- កម្មវិធីអភិវឌ្ឍបញ្ញា IMA | ៤- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកុំព្យូទ័រ | ៥- ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ

៣-បវេសនកាល និងតម្លៃសិក្សា

-វគ្គសិក្សា និង ម៉ោង​សិក្សា​

មុខវិជ្ជា ថ្ងៃនិងម៉ោងសិក្សា បវេសនកាលប្រចាំឆ្នាំ


ក-ថ្នាក់ត្រៀម​មុន​ចូល​ថ្នាក់​ទី១
សិក្សាពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់​ ថ្ងៃសុក្រ

ព្រឹក-៨:០០ – ១០:៣០AM
ល្ងាច-២:០០ – ៤:៣០PM
​​​​​​​​​​​​​​​       មាន៤វគ្គក្នុង​១ឆ្នាំ

-ខែកុម្ភៈ - ខែកញ្ញា
-ខែឧសភា​ - ខែវិច្ឆិកា
-ខែកញ្ញា - ខែកុម្ភៈ
-ខែវិច្ឆិកា​ - ខែឧសភា
ខ-ចំណេះទូទៅ
សិក្សាពីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដល់​ ថ្ងៃសៅរ៍

ថ្នាក់​បឋមសិក្សា

ព្រឹក-៧:៣០ – ១០:៣០AM
ល្ងាច-១:៣០ – ៤:៣០PM

ថ្នាក់​មធ្យម​សិក្សា

ព្រឹក-៧:៣០ – ១១:០០AM
ល្ងាច-១:៣០ – ៥:០០PM
ចូលរៀនថ្ងៃទី០១ កញ្ញា រៀងរាល់ឆ្នាំ

-តម្លៃសិក្សា

ក-អំពីតម្លៃសិក្សា ថ្នាក់ត្រៀមមុនចូលថ្នាក់ទី១

Grade 3 Months 6 Months
Preschool 1 $​135 $250
Preschool 2 $​135 $​250
Preschool 3 $​135 $​250
Preschool 4 $​135 $​250
Preschool 5 $​135 $​250
Preschool 6 $​135 $​250

ខ-អំពីតម្លៃសិក្សា ពីថ្នាក់ទី១-ទី៦

ថ្នាក់ទី តម្លៃឆមាសទី១ តម្លៃឆមាសទី២ តម្លៃ១ឆ្នាំ
1 $ 260
$ 260
$ 500
2 $ 260 $ 260 $ 500
3 $ 285 $ 285 $ 550
4 $ 285 $ 285 $ 550
5 $ 310 $ 310 $ 600
6 $ 310 $ 310 $ 600

គ-អំពីតម្លៃសិក្សា អនុវិទ្យាល័យ​ពីថ្នាក់​ទី ៧ ដល់ថ្នាក់ទី៨

ថ្នាក់ទី តម្លៃឆមាសទី១ តម្លៃឆមាសទី២ តម្លៃ១ឆ្នាំ
7 $ 360
$ 360 $ 700
8 $ 360 $ 360 $ 700

ឃ-អំពីតម្លៃសិក្សា វិទ្យាល័យ​ពីថ្នាក់​ទី ៩ ដល់ថ្នាក់ទី១២

ថ្នាក់ទី តម្លៃឆមាសទី១ តម្លៃឆមាសទី២ តម្លៃ១ឆ្នាំ
9 $ 385
$ 385 $ 750
10 $ 385
$ 385 $ 750
11 $ 385 $ 385 $ 750
12 $ 385 $ 385 $ 750

 


Free counters!

 

 

 

យើងមាន ភ្ញៀវ 17 នាក់
កំពុងបើកមើល

ចំនួនអ្នកមើល 1782903