Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer


សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ មានបង្រៀន កម្មវិធីធំៗគឺ ១- ចំណេះទូទៅ | ២- ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | ៣- កម្មវិធីអភិវឌ្ឍបញ្ញា IMA | ៤- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកុំព្យូទ័រ | ៥- ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ

បញ្ជីឈ្មោះសិស្ស​​ប្រឡងបញ្ចប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ(ថ្នាក់ទី១២)​

សិស្សប្រឡងបញ្ចប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ២០១៨-២០១៩
លេខសញ្ញាបត្រ ៨៩១៣ - ៨៩២២

B1 គីរីរម្យ
លេខសញ្ញាបត្រ ៨៩២៣ - ៨៩៣២

B1 គីរីរម្យ
លេខសញ្ញាបត្រ ៨៣៣៣ - ៨៣៤២

B1 គីរីរម្យ
លេខសញ្ញាបត្រ ៨៣៤៣ - ៨៣៥២

B1 គីរីរម្យ - B2 ផ្សារទួលទំពូង
លេខសញ្ញាបត្រ ៨៣៥៣ - ៨៣៦២

B2 ផ្សារទួលទំពូង
លេខសញ្ញាបត្រ ៨៣៦៣ - ៨៣៧២

B2 ផ្សារទួលទំពូង
លេខសញ្ញាបត្រ ៨៣៧៣ - ៨៣៨២

B2 ផ្សារទួលទំពូង​
លេខសញ្ញាបត្រ ៨៣៨៣ - ៨៣៩២

B2 ផ្សារទួលទំពូង​
លេខសញ្ញាបត្រ ៨៣៩៣ - ៨៤០២

B2 ផ្សារទួលទំពូង
លេខសញ្ញាបត្រ ៨៤០៣ - ៨៤១២

B2 ផ្សារទួលទំពូង
លេខសញ្ញាបត្រ ៨៤១២ - ៨៤២២

B3 ដេអិន
លេខសញ្ញាបត្រ ៨៤២៣ - ៨៤៣២

B3 ដេអិន
លេខសញ្ញាបត្រ ៨៤៣៣ - ៨៤៤២

B3 ដេអិន
លេខសញ្ញាបត្រ ៨៤៤៣ - ៨៤៥២

B3 ដេអិន - B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
លេខសញ្ញាបត្រ ៨៤៥៣ ​- ៨៤៦២

B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
លេខសញ្ញាបត្រ ៨៤៦៣ - ៨៤៧៣

B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
លេខសញ្ញាបត្រ ៨៤៧៣ - ៨៤៨២

B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
លេខសញ្ញាបត្រ ៨៤៨៣ - ៨៤៩២

B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
លេខសញ្ញាបត្រ ៨៤៩៣ - ៨៥០២

B3 ដេអិន
លេខសញ្ញាបត្រ ៨៥០៣ - ៨៥១២

B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
លេខសញ្ញាបត្រ ៨៥១៣ - ៨៥២២

B5 ច្បារអំពៅ
លេខសញ្ញាបត្រ ៨៥២៣ - ៨៥៣២

B5 ច្បារអំពៅ
លេខសញ្ញាបត្រ ៨៥៣៣ - ៨៥៤២

B5 ច្បារអំពៅ
លេខសញ្ញាបត្រ ៨៥៤៣ - ៨៥៥២

B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
លេខសញ្ញាបត្រ ៨៥៥៣ - ៨៥៦២

B5 ច្បារអំពៅ
លេខសញ្ញាបត្រ ៨៥៦៣ - ៨៥៧២

B5 ច្បារអំពៅ
លេខសញ្ញាបត្រ ៨៥៧៣ - ៨៥៨២

B5 ច្បារអំពៅ
លេខសញ្ញាបត្រ ៨៥៨៣ - ៨៣៩៣

B5 ច្បារអំពៅ
លេខសញ្ញាបត្រ ៨៥៩៣ - ៨៦០២

B5 ច្បារអំពៅ
លេខសញ្ញាបត្រ ៨៦០៣ - ៨៦១២

B5 ច្បារអំពៅ

|| | ៣ | |


Free counters!

 

 

 

យើងមាន ភ្ញៀវ 16 នាក់
កំពុងបើកមើល

ចំនួនអ្នកមើល 1747036