Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer


សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ មានបង្រៀន កម្មវិធីធំៗគឺ ១- ចំណេះទូទៅ | ២- ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | ៣- កម្មវិធីអភិវឌ្ឍបញ្ញា IMA | ៤- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកុំព្យូទ័រ | ៥- ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ

សេចក្តីជូនដំណឺងទូទៅ
តារាងប្រព្រឹត្តទៅនៃវិញ្ញាសាប្រឡងឆមាស
បញ្ជីឈ្មោះប្រឡងឆមាស
លទ្ធផលប្រឡងឆមាស

 

សេចក្តីជូនដំណឺងទូទៅ
តារាងប្រព្រឹត្តទៅនៃវិញ្ញាសាប្រឡងឆមាស
បញ្ជីឈ្មោះប្រឡងឆមាស
លទ្ធផលប្រឡងឆមាស

 

សេចក្តីជូនដំណឺងទូទៅ
តារាងប្រព្រឹត្តទៅនៃវិញ្ញាសាប្រឡងឆមាស
បញ្ជីឈ្មោះប្រឡងឆមាស
លទ្ធផលប្រឡងឆមាស
តារាងប្រព្រឹត្តទៅនៃការប្រកួតនិយាយជាសាធារណៈ
បញ្ជីឈ្មោះសិស្សប្រកួតនិយាជាសាធារណៈ
លទ្ធផលនៃការប្រកួតនិយាជាសាធារណៈ

សេចក្តីជូនដំណឺងទូទៅ
តារាងប្រព្រឹត្តទៅនៃវិញ្ញាសាប្រឡងឆមាស
បញ្ជីឈ្មោះប្រឡងឆមាស
លទ្ធផលប្រឡងឆមាស

សេចក្តីជូនដំណឺងទូទៅ
តារាងប្រព្រឹត្តទៅនៃវិញ្ញាសាប្រឡងឆមាស
បញ្ជីឈ្មោះប្រឡងឆមាស
លទ្ធផលប្រឡងឆមាស

សេចក្តីជូនដំណឺងទូទៅ
តារាងប្រព្រឹត្តទៅនៃវិញ្ញាសាប្រឡងឆមាស
បញ្ជីឈ្មោះប្រឡងឆមាស
លទ្ធផលប្រឡងឆមាស
តារាងប្រព្រឹត្តទៅនៃការប្រកួតនិយាយជាសាធារណៈ
បញ្ជីឈ្មោះសិស្សប្រកួតនិយាជាសាធារណៈ
លទ្ធផលនៃការប្រកួតនិយាជាសាធារណៈ


Free counters!

 

 

 

យើងមាន ភ្ញៀវ 10 នាក់
កំពុងបើកមើល

ចំនួនអ្នកមើល 1782915