Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer


សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ មានបង្រៀន កម្មវិធីធំៗគឺ ១- ចំណេះទូទៅ | ២- ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | ៣- កម្មវិធីអភិវឌ្ឍបញ្ញា IMA | ៤- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកុំព្យូទ័រ | ៥- ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ

សេចក្តីជូនដំណឺងទូទៅ
តារាងប្រព្រឹត្តទៅនៃវិញ្ញាសាប្រឡងឆមាស
បញ្ជីឈ្មោះសិស្សប្រឡងឆមាស
លទ្ធផលប្រឡងឆមាស
លទ្ធផលប្រឡងដំណាច់ឆ្នាំ
តារាងប្រព្រឹត្តទៅនៃវិញ្ញាសាប្រឡងឡើងថ្នាក់
បញ្ជីឈ្មោះសិស្សប្រឡងឡើងថ្នាក់
លទ្ធផលប្រឡងឡើងថ្នាក់
ទស្សនកិច្ចសិក្សា

 

សេចក្តីជូនដំណឺងទូទៅ
តារាងប្រព្រឹត្តទៅនៃវិញ្ញាសាប្រឡងឆមាស
បញ្ជីឈ្មោះប្រឡងឆមាស
លទ្ធផលប្រឡងឆមាស
លទ្ធផលប្រឡងដំណាច់ឆ្នាំ
តារាងប្រព្រឹត្តទៅនៃវិញ្ញាសាប្រឡងឡើងថ្នាក់
បញ្ជីឈ្មោះសិស្សប្រឡងឡើងថ្នាក់
លទ្ធផលប្រឡងឡើងថ្នាក់
ទស្សនកិច្ចសិក្សា
១០ លទ្ធផលចូលរួមប្រឡងនៅសាមាជវិទ្យាសាស្ត្រ

 

សេចក្តីជូនដំណឺងទូទៅ
តារាងប្រព្រឹត្តទៅនៃវិញ្ញាសាប្រឡងឆមាស
បញ្ជីឈ្មោះសិស្សប្រឡងឆមាស
លទ្ធផលប្រឡងឆមាស
តារាងប្រព្រឹត្តទៅនៃការប្រកួតនិយាយជាសាធារណៈ
បញ្ជីឈ្មោះសិស្សប្រកួតនិយាជាសាធារណៈ
លទ្ធផលនៃការប្រកួតនិយាជាសាធារណៈ
តារាងប្រព្រឹត្តទៅនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ
បញ្ជីឈ្មោះសិស្សប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ
១០ លទ្ធផលនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ
១១ តារាងប្រព្រឹត្តទៅនៃវិញ្ញាសាប្រឡងសិស្សពូកែ
១២ បញ្ជីឈ្មោះសិស្សប្រឡងសិស្សពូកែ
១៣ លទ្ធផលប្រឡងសិស្សពូកែ
១៤ ទស្សនកិច្ចសិក្សា
១៥ កម្មវិធីទស្សនទានព្រះពុទ្ធសាសនា


Free counters!

 

 

 

យើងមាន ភ្ញៀវ 18 នាក់
កំពុងបើកមើល

ចំនួនអ្នកមើល 1782925