Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer


សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ មានបង្រៀន កម្មវិធីធំៗគឺ ១- ចំណេះទូទៅ | ២- ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | ៣- កម្មវិធីអភិវឌ្ឍបញ្ញា IMA | ៤- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកុំព្យូទ័រ | ៥- ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ

បញ្ជីឈ្មោះសិស្ស​​ប្រឡងបញ្ចប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ(ថ្នាក់ទី១២)​

សិស្សប្រឡងបញ្ចប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ២០១៣-២០១៤
លេខសញ្ញាបត្រ ៤៤៨៦ - ៤៤៩៥

B10 អាងទឹកអូឡាំពិក
លេខសញ្ញាបត្រ ៤៤៩៦ - ៤៥០៨

B10 អាងទឹកអូឡាំពិក
លេខសញ្ញាបត្រ ៤៥០៦ - ៤៥១៥

B10 អាងទឹកអូឡាំពិក
លេខសញ្ញាបត្រ ៤៥១៦ - ៤៥២៥

B10 អាងទឹកអូឡាំពិក - B11 ផ្សារតូច
លេខសញ្ញាបត្រ ៤៥២៦ - ៤៥៣៥

B11 ផ្សារតូច
លេខសញ្ញាបត្រ ៤៥៣៦ - ៤៥៤៥

B11 ផ្សារតូច
លេខសញ្ញាបត្រ ៤៥៤៦ - ៤៥៥៥

B11 ផ្សារតូច - B12 ផ្សារដីហុយ
លេខសញ្ញាបត្រ ៤៥៥៦ - ៤៥៦១

B12 ផ្សារដីហុយ

| | | ​ | ៤ |


Free counters!

 

 

 

យើងមាន ភ្ញៀវ 17 នាក់
កំពុងបើកមើល

ចំនួនអ្នកមើល 1747103