លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004487 ឆាត ចំរើន CHHAT CHAMROEUN ១០​ ឧសភា, ១៩៩៥ B2 ផ្សារដើមថ្កូវ
004488 ខាន់ សុផារ៉ា
KHAN SOPHARA
២២ ធ្នូ, ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
004489 ចាំង ស្រីទូច
CHANG SREYTOUCH
១២ កុម្ភៈ, ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
004490 រ៉េត សុផាវី
RETH SOPHAVY
០២ វិច្ឆិកា, ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
004491 ប៉ុន​​ សមភា
PON SAMPHEA
០៨ មករា, ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
004492 លឺម​ គីមស៊ាង
LIM KIMSEANG
០២ ធ្នូ, ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
004493 ជិន ​ដាមរុង
CHIN DAMRUNG
១២​ ឧសភា, ២០០៤ B5 ច្បារអំពៅ
004494 ម៉ី ម៉ូនីតា
MEY MONITA
២២ វិច្ឆិកា, ១៩៩៨ B5 ច្បារអំពៅ
0043495 ហាក់ ឈុនហួត
HAK CHHUNHOUT
០៦ កុម្ភៈ, ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
004496 ឆាយ គន្ធបុប្ផា
CHHAY KUNTHEAKBOPHA
១១ មីនា, ២០០៣ B5 ច្បារអំពៅ