លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
8313 ផាន ឆាយហ្វុង PHAN CHHAYFONG ប​​​​ ២២ ឧសភា ២០០១ B1 គីរីរម្យ
8314 ពេជ្រ សិរីមន្តី
PICH SEREYMONTEY
១១ កក្កដា ២០០១ B1 គីរីរម្យ
8315 ពៅ សំណាង
POV SAMNANG
២៣​ ​មេសា​​ ២០០២ B1 គីរីរម្យ
8316 រ៉ាត់ រតនៈ
RATH RATANAK
០៥ មីនា ២០០១ B1 គីរីរម្យ
8317 រ័ត្ន សុវណ្ណនី
RATH SOVANNY
១៧ ​មេសា ២០០០ B1 គីរីរម្យ
8318 លី រចនា
LY RACHANA
១២ កុម្ភះ ២០០២ B1 គីរីរម្យ
8319 លីណា ប៊ុណ្ណវីត
LYNA BUNNVIT
២៨ កុម្ភះ ២០០១ B1 គីរីរម្យ
8320 សុខ សុដាវណ្ណ
SOK SODAVANN
១២ ធ្នូ ២០០១ B1 គីរីរម្យ
8321 ស្រេង ឡេងស៊ីម SRENG LENGSIM ១៩ កក្កដា ២០០១ B1 គីរីរម្យ
8322 ហាក់ អេលីស HAK ALICE ០៣ មករា ២០០២ B1 គីរីរម្យ