Nº Diploma Ex-Nº Name in Khmer Name in Latin Sex Date of Brith Campus Photo Diploma
3096 0191 លី សីស៊ីប៉ូឡា LY SIESIBOLA M 04 Oct 1993 B3 DN
3097 0192 លីម ឈុងហេង
LIM CHHOUNGHENG
M 20 Nov 1994 B3 DN
3098 0193 លីម តេកឡេង
LIM TEKLENG
M 07 Dec 1995 B3 DN
3099 0194 លឹម តិចហេង
LIM TECHHENG
M 04 May 1995 B3 DN
3100 0195 លឹម ប៉ាក់ស្រេង
LIM PAKSRENG
M 01 Apr 1993 B3 DN
3101 0196 លឹម សុធាលីកា
LIM SOTHEALIKA
F 07 Jun 1995 B3 DN
3102 0197 វ័រ សហរដ្ឋ
VOR SAHAKRATH
01 Jan 1996 B3 DN
3103 0198 សម្បត្តិ ច័ន្ទធានី
SAMBATH CHANTHEANY
F 09 Sep 1995 B3 DN
3104 0199 សម្បត្តិ ដាណែត
SAMBATH DANET
F 09 Sep 1995 B3 DN
3105 0200 សរ ម៉ាណែត
SAR MANET
F 29 Dec 1995 B3 DN