Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer
 

​ព័ត៌មានលំអិតសូមចុចលើឯកទេសនីមួយៗ!

•អំពីឯកទេស

ឯ​ក​ទេស​ ​គ្រប់គ្រង​ទូទៅ​ គឺជាឯ​ក​ទេស​មួយកំពុង​ ពេញ​និយ​ម​បំផុត​នៅក្នុង​ព្រះរាជាណាច​ក្រក​ម្ពុជា ក៏ដូច ​ជានៅលើស​ក​ល​លោក។​ វាជាមុខ​វិជ្ជា ដែលមាន​សារៈ ប្រយោជ​ន៍ដ៏សំខាន់ ទាក់ទង​ទៅនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំ ថ្ងៃរ​ប​ស់ម​នុស្សម្នាក់​ៗ​ រួម​មាន​ ការ​គ្រប់គ្រង​ខ្លួន​ឯ​ង ការ​គ្រប់គ្រង​គ្រួសារ និង​ ការ​គ្រប់គ្រង​ស​ង្គម។ ជាពិសេស​ វាអាច​ជួ​​​យ​ដ​ល់ការ​គ្រប់គ្រង​​អាជីវក​ម្មគ្រប់ ប្រភេទ ការ​ប្រតិ​​ប​ត្តិ ឬ​ការ​ដឹក​នាំស្ថាប័ននានាប្រកបដោយ ភាពជោគជ័យ។ ​​ការ​សិក្សាផ្តោត​ទៅលើការ​រៀប​ចំរ​​ច​នា ស​ម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង រ​បៀប​ធ្វើផែន​ការ ការ​រៀប​ចំធ​ន​ធាន (ពេលវេលា ថវិកា សម្ភារ និងមនុស្ស) ការ​ដឹក​នាំ​ប្រតិប​ត្តិ ការងារ និង​ការ​គ្រប់គ្រង​ត្រួត​ពិនិត្យផែន​ការ និង​ការ​អ​នុវ​ត្ត​ការងារ​ ព្រមទាំង​សិក្សាអំពីការ​ធ្វើផែន​ការ​យុទ្ធសាស្រ្ត ដើម្បីគ្រប់គ្រង​ដំណើរ​ការ និង​ការ​អ​ភិវ​ឌ្ឍអាជីវ​ក​ម្ម ឬ ​ស្ថាប័ន​ឲ្យមាន​ភាព​ជោគ​ជ័យ​។ ឯ​ក​ទេស​នេះគឺជាជ​ម្រើស ​ដ៏ល្អស​ម្រាប់និស្សិត ​ដែល​មាន​បំណ​ង​ច​ង់ក្លាយ​ខ្លួន​ជា ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន អ្នក​គ្រប់គ្រង​ក្រុម​ហ៊ុន ប្រធាន​អ​ង្គការ ឬ​ស្ថាប័ន​ផ្សេង​ៗ​ទៀត ​ទាំង​រ​ដ្ឋ និង​ឯ​ក​ជ​ន ប្រកបដោយ សមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈ​ខ្ពស់។

•ក​ម្មវិធី​សិក្សា

ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំឡើង​យ៉ាង​ស​ម្រិត​សម្រាំង​ ស្រប​តាម​ស្តង់​ដារ​អន្តរ​ជាតិ សំដៅ​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​ត​ម្រូវ​ ការ​ទីផ្សារ​ការ​ងារ​ក្នុង​ស្រុក ក្នុង​តំប​ន់ និងអ​ន្ត​រ​ជាតិ​ ដោយ​ ស​ង្កត់​ធ្ងន់​ទៅ​លើ​កា​រ​សិក្សា​ជំនាញ​ឯ​ក​ទេស​វិជ្ជា​ជីវៈ​ខាង​ផ្នែក​គ្រប់​គ្រ​ង​ទូទៅ​ តាម​រ​យៈមុ​ខ​វិជ្ជា​ស្នូល​សំខាន់​ចាំ​បាច់​ រួម​មាន​ មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះនៃកា​រ​គ្រប់គ្រង​ ចិត្តសាស្រ្តនៃការ​ គ្រប់​គ្រង​ យុទ្ធ​សាស្រ្ត​នៃ​ការ​គ្រប់​គ្រង​ គ្រប់​គ្រង​ធ​នធាន​ម​នុស្ស គ្រប់​គ្រង​ហិរ​ញ្ញវ​ត្ថុ គ្រប់​គ្រង​ពេល​វេលា​ ក្រម​សីល​ធម៌​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ សហ​គ្រិន​ភាព​ និង​ភាព​ជា​អ្នកដឹក​នាំ​។​ គ្រប់​មុខ​វិជ្ជា​ទាំង​អ​ស់ ត្រូវបានសិក្សាជាមួយសៀវភៅគោលដែលបោះពុម្ពថ្មីៗ។

•ល​ទ្ធផ​ល​នៃការ​សិក្សា

បន្ទាប់ពីប​ញ្ចប់ការ​សិក្សា​លើឯ​ក​ ទេស​នេះ និស្សិត​អាចបង្ហាញពីចំណេះដឹងទូទៅ និងការយល់ដឹងពីមុខងារ សំខាន់ៗ នៃការគ្រប់គ្រងហើយអាចយកទៅ អនុវត្តបាន
-
ទទួលបានចំណេះដឹងជ្រាលជ្រៅ និងការយល់ ដឹងជាក់លាក់បន្ថែម ដែលទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រង -ឆ្លើយ តបយ៉ាងប្រសិទ្ធភាពទៅនឹងបញ្ហា ដែលមិនដែលជួបប្រទះ នៅក្នុងបរិបទនានា
-
មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចាត់ ចែងបុគ្គលិកតាមជំនាញ
-
ស្គាល់តួនាទី ភារកិច្ច និងការទទួ- លខុសត្រូវរវាងអ្នកថា អ្នកធ្វើ អ្នកឈរមើល និង អ្នក វាយតម្លៃ
-
ចេះប្រមូលព័ត៌មាន វិភាគទិន្នន័យ ធ្វើគម្រោង ផែនការ រៀបចំ ដឹកនាំគ្រប់គ្រងគម្រោង និងចេះដោះ ស្រាយ ឬសម្របសម្រួលបញ្ហាផ្សេងៗ -មានជំនាញភាសាអង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័រមូលដ្ឋាន
-
ទទួលបានចំណេះដឹងពីរបៀបនៃការ ស្រាវជ្រាវតាមបែប គុណវិស័យ និងបរិមាណវិស័យ
-
យកចំណេះដឹង និងជំនាញទៅអនុវត្ត ក្នុងពិភពការងារតាមរយៈ ការហ្វឹកហាត់ការងារ។

ឱ​កាស​ការ​ងារ៖ប​ន្ទាប់ពីប​ញ្ចប់ការ​សិក្សាលើ​ឯកទេសនេះនិស្សិត​អាច​ក្លាយ​ខ្លួន​ជា​៖

នាយកគ្រប់គ្រងស្ថាប័ន
នាយកប្រតិបត្តិ​
នាយកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
ធុរៈជនសហគ្រិន​ ឬអាជីវករ ។ល។
កម្មវិធីសិក្សា​(សិក្សារយៈពេល ៤ឆ្នាំ)
ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
ឆមាសទី១

Core English 1A
Writing Skills
Principles of Economics
Introduction to Sociology
Khmer Studies
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Core English 1B
Introduction to Environment
Public Administration
Principles of Accounting 1
Principles of Management
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី២
ឆមាសទី១

English 2A
Mathematics for Business
Microeconomics
Principles of Accounting 2
Principles of Marketing
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

English 2B
Statistics for Business
Macroeconomics
Business Concepts
Supervision Skills
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី៣
ឆមាសទី១

English for Business Studies
Business Communication
Business Ethics
Operation Management
Human Resource Management
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

English for Communi. Success
Business Environment
Small Business Management
Organization Behaviors
Research Methodology
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី៤
ឆមាសទី១

Technical Writing
Financial Management
Project Management
Leadership Skills
Customer Relation Management
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Strategies for Success
Total Quality Management
Investment Management
Services Management
Research Papers
Internships
ក្រេឌីត

3
3
3
3
6
6

 

•អំពីឯកទេស

ឯក​ទេស​ គណ​នេយ្យ​ គឺ​ជា​ឯក​ទេស​មួយ​ដែល​ មាន​សារៈ​ប្រយោជ​ន៍​បំផុត​ ដែល​ជា​ជំនួយ​ដ​ល់​ការ​ គ្រប់​គ្រង​អាជីវកម្ម​ ឬ​ស្ថាប័ន​នា​នា​។​ ការ​សិក្សា​ផ្តោត​ ទៅ​លើ​ការ​តាម​ដាន​ និង​ការ​គ្រប់​គ្រង​ស្ថាន​ភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​ឲ្យ​កាន់​តែ​ល្អ​ប្រសើរ​តាម​រយៈ​ការ​កត់​ត្រា​ប​ញ្ជី​គណ​នេយ្យ​ ការ​ធ្វើរ​បាយ​ការ​ណ៍ ការ​ធ្វើគ​ម្រោង​ថ​វិកា​ និង​ ​ការ​វិភាគ​គ​ណ​នេយ្យ​ទៅ​លើ​ទ្រព្យ​ស​ម្បតិ្ត​ បំណុល​ ដើម​ទុន​ និង​ចំណូល​ចំណាយ​​​របស់​ស្ថាប័ន​ការងារ​ទៅ​ តាម​ប្រភេទ​នៃអាជីវ​ក​ម្ម ដោយ​អ​នុលោម​តាម​ច្បាប់ និង​ទ្រឹស្តីគ​ណ​នេយ្យ រួម​មាន ​ច្បាប់ព​ន្ធដារ​ ស្តង់​ដារ​ គណនេយ្យ​ជាតិ​ និង​អន្តរ​ជាតិ​ជា​ដើម​។​ ឯក​ទេស​នេះ​ គឺជា​ជ​ម្រើស​ដ៏ល្អ​ស​ម្រាប់​និស្សិត​ដែល​មាន​បំណ​ង​ច​ង់​​ ក្លាយ​ខ្លួន​ជា​នាយ​ក​គ​ណ​នេយ្យ​នៅ​ក្នុង​ក្រុម​ហ៊ុន​ អ​ង្គការ​ ឬ​ស្ថាប័ន​រ​ដ្ឋប្រក​ប​ដោយ​ស​ម​ត្ថភាព​វិជ្ជាជីវៈខ្ពស់។

•ក​ម្មវិធីសិក្សា

ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំឡើង​យ៉ាង​ស​ម្រិត សម្រាំង​តាម​ស្តង់​ដារ​អន្តរ​ជាតិ ដែល​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​ តម្រូវ​ការ​ទីផ្សារ​ការ​ងារ​ក្នុង​ស្រុក​ ក្នុង​តំបន់​ និងអន្តរជាតិ ដោយ​សង្កត់​ធ្ងន់​ទៅ​លើ​ជំនាញ​ឯកទេស​វិជ្ជា​ជីវៈ​ ខាង​ផ្នែក​គណនេយ្យ​ តាម​រយៈ​ការ​សិក្សា​នូវ​មុខ​វិជ្ជា​ ស្នូល​សំខាន់​ចាំ​បាច់​រួម​មាន​ មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះគ​ណ​នេយ្យ​ ការ​គ្រប់​គ្រង​ហិរ​ញ្ញវ​ត្ថុ​ ​គ​ណ​នេយ្យ​ព​ន្ធដារ​ គ​ណ​នេយ្យ​អ​ន្ត​រ​ជាតិ​ រ​បាយ​ការ​ណ៍ហិរ​ញ្ញវ​ត្ថុ សាវ​​ន​ក​ម្ម ក្រម​សីលធម៌​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ សហ​គ្រិន​ភាព​ និង​ភាព​ជា​ អ្នក​ដឹក​នាំ​។​ ​គ្រប់​មុខ​វិជ្ជា​ទាំង​អ​ស់ត្រូវបានសិក្សាជាមួយសៀវភៅគោលដែលបោះ ពុម្ពថ្មីៗ។

•លទ្ធផ​ល​នៃការ​សិក្សា​

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាលើឯក ទេសនេះនិស្សិត នឹងអាចរំលឹកនូវចំណេះដឹងឡើង វិញពីវដ្តរបស់គណ នេយ្យ -យល់ពីចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានពីបញ្ហាពន្ធ ដារ ​
-​ យល់ពីចំណេះដឹង ជាមូលដ្ឋាននៃគោលការណ៍សវន កម្មនិងបច្ចេកទេសសវនកម្ម ​
-​ ពន្យល់ពីគោលការណ៍គណ នេយ្យនិងផលប៉ះពាល់នៃបញ្ហាសកល ​
-​ កំណត់បានពីភាព ស្មុគស្មាញនៃប្រធានបទគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុដូចជាការបន្សំ អាជីវកម្ម ​
-​ វាយតំលៃលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈការពិនិត្យ ទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធ ​
-​ អនុវត្តតួនាទីនៃវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យនៅក្នុង សង្គម និងចូលរួមក្នុងសង្គមគណនេយ្យ ​
-ប្រើប្រាស់ដំណោះ ស្រាយកម្មវិធីគណនេយ្យសម្រាប់អាជីវកម្ម ខ្នាតតូច និង មធ្យម -មានជំនាញភាសាអង់គ្លេស និងជំនាញកុំព្យូទ័រមូល ដ្ឋាន ​
-​ ទទួលបានចំណេះដឹងពីរបៀបនៃការស្រាវជ្រាវ តាម បែបគុណវិស័យ និងបរិមាណវិស័យ ​
-​ យកចំណេះដឹងនិង ជំនាញទៅអនុវត្ត ក្នុងពិភពការងារ តាមរយៈការហ្វឹក ហាត់ការងារ។​​

ឱ​កាស​ការ​ងារ៖ប​ន្ទាប់ពីប​ញ្ចប់ការ​សិក្សាលើ​ឯកទេសនេះនិស្សិត​អាច​ក្លាយ​ខ្លួន​ជា​៖

•នាយកគ្រប់គ្រងគណនេយ្យ
•នាយកគ្រប់គ្រងបញ្ជីប្រាក់បៀវត្សរ៍
•អ្នកប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ
•គណនេយ្យករ
•សាវនករ ។ល។
កម្មវិធីសិក្សា​(សិក្សារយៈពេល ៤ឆ្នាំ)
ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
ឆមាសទី១

Core English 1A
Writing Skills
Principles of Economics
Introduction to Sociology
Khmer Studies
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Core English 1B
Introduction to Environment
Public Administration
Principles of Accounting 1
Principles of Management
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី២
ឆមាសទី១

English 2A
Mathematics for Business
Microeconomics
Principles of Accounting 2
Principles of Marketing
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

English 2B
Statistics for Business
Macroeconomics
Business Concepts
Supervision Skills
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី៣
ឆមាសទី១

English for Business Studies
Business Communication
Business Ethics
Operation Management
Human Resource Management
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

English for Communi. Success
Business Environment
Small Business Management
Organization Behaviors
Research Methodology
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី៤
ឆមាសទី១

Intermediate Accounting
Cost Accounting
Auditing
Accounting Information System
Taxation Accounting
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Advanced Accounting
Financial Management
International Accounting
Accounting for Governmental
Research Papers
Internships
ក្រេឌីត

3
3
3
3
6
6

 

•អំពី​ឯក​ទេស

ឯ​ក​ទេស​ទី​ផ្សារ​ គឺ​ជា​ឯ​ក​ទេស​មួយ ​ដែល​មាន​សារៈ​ប្រយោជ​ន៍​បំផុត​ស​ម្រាប់​និស្សិត​នៅ​ក្នុ​ង​ព្រះ​រាជា​ណា​ច​ក្រក​ម្ពុជា​ ក៏​ដូច​ជានិស្សិត​នៅ​ក្នុង​ពិភ​ព​លោក​ដែរក្នុង​ ការ​ជួយ​ដ​ល់​ការ​ព​ង្រឹង និង​ការអ​ភិវ​ឌ្ឍ​អាជីវ​ក​ម្ម​តាម​ ស្ថាប័ន​នា​នា​។​ ការ​សិក្សា​ផ្តោត​ទៅ​លើ​ការ​ស្វែង​រ​ក​នូវ​ ត​ម្រូវ​ការ​រ​ប​ស់អ​តិថិជ​ន ការ​ប្រមូល​ព័ត៌​មាន​ ការ​វិភាគ​ ព័ត៌មាន​ ដើម្បី​ឈាន​ដ​ល់​ការ​ស​ម្រេច​ក្នុង​ការ​ប​ង្កើត​ សេវា​កម្ម​ និង​ផ​លិត​ផ​ល​។ ហើយ​ការ​សិក្សា​​អំពីការ​ធ្វើ​ គ​ម្រោង​ វិធី​សាស្ត្រ​ប​ង្កើត​ ឬ​ជ្រើស​រើស​ផ​លិត​ផ​ល​ យុទ្ធ​ សាស្ត្រ​កំណ​ត់​​​ត​ម្លៃ​ វិធី​សាស្ត្រ​ជ្រើស​រើស​ទី​តាំង​អាជីវ​​ក​ម្ម​ និង​វិធី​សាស្ត្រ​ប​ង្កើន​យុទ្ធ​នា​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជ​ កម្ម​ ដើម្បី​អ​ភិ​វ​ឌ្ឍ​ស្ថាប័ន​ និង​ជំ​រុញ​ការ​ល​ក់ប្រក​ប​ដោយ ​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ខ្ពស់​។ ឯ​ក​ទេស​នេះ គឺជា​​ជ​ម្រើស​ដ៏​ល្អ ស​ម្រាប់​និស្សិត​ ដែល​មាន​បំណ​ង​ច​ង់ក្លាយ​ជានាយ​ក​គ្រប់​គ្រង​ទីផ្សារ​ និង​ទំនាក់​ទំនង​សាធារណៈ​ ឬ​ទំ​នាក់​ទំ​ន​ងអន្តរ​ជាតិ​ក្នុង​ក្រុម​ហ៊ុន​ អ​ង្គ​ការ​ ឬ​ស្ថាប័ន​រ​ដ្ឋ​ ប្រក​ប​ ដោយ​សមត្ថ​ភាព​វិជ្ជា​ជីវៈ​ខ្ពស់​។​

•ល​ទ្ធផ​ល​នៃការ​សិក្សា

បន្ទាប់ពីប​ញ្ចប់ការ​សិក្សាលើឯ​​ក​ ទេស​នេះ និស្សិតនឹងអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណ ទ្រឹស្តីស្នូល និង តួនាទី នៃទីផ្សារក្នុងអាជីវកម្ម និងសង្គម ​
-​ទទួលបានចំណេះ ដឹងផ្នែកសង្គម ច្បាប់ វិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសស្តីពីការធ្វើការ សេចក្តីសម្រេចក្នុងទីផ្សារ
-​អភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ ដោយ ឈរលើមូលដ្ឋាន ផលិតផល តម្លៃ ទីកន្លែង និងគោលបំណង នៃការផ្សព្វផ្សាយ បង្កើតផែនការសម្រាប់ ទំនាក់ទំនងទីផ្សារ ដោយបញ្ចូល នូវយុទ្ធសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ និងវិធានការប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាព
-​មានសមត្ថភាពក្នុង ការសរសេរផែនការ ការលក់ប្រកបដោយ ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ តាមរយៈការបង្ហាញ ដោយផ្ទាល់មាត់
-​បង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារដែលបានបញ្ចូល កត្តាចិត្តសាស្រ្ត និងសង្គមដែលមានឥទ្ធិពលលើអ្នកប្រើប្រាស់ ប្រមូលដំណើរការ និងវិភាគទិន្នន័យ អ្នកប្រើប្រាស់ ដើម្បីធ្វើ ការសម្រេចចិត្តទីផ្សារ
-​វិភាគបញ្ហាទីផ្សារនិងផ្តល់នូវដំណោះ ស្រាយជាមូលដ្ឋានលើការត្រួតពិនិត្យ ព័ត៌មានទីផ្សារ
-​មានជំនាញភាសាអង់គ្លេស និងជំនាញកុំព្យូទ័រមូលដ្ឋាន
-​ទទួលបានចំណេះដឹងពីរបៀបនៃការស្រាវជ្រាវតាមបែបគុណវិស័យ និងបរិមាណវិស័យ
-​យកចំណេះដឹងនិងជំនាញទៅអនុវត្ត ក្នុងពិភពការងារតាមរយៈការហ្វឹកហាត់ការងារ។​

•ក​ម្មវិធី​សិក្សា​

ត្រូវ​បា​ន​រៀប​ចំ​ឡើង​យ៉ាង​ស​ម្រិត​ ស​ម្រាំង​ ស្រប​តាម​ស្តង់​ដារអ​ន្តរ​ជាតិ ដែល​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​ នឹង​ត​ម្រូវ​ការ​ទីផ្សារ​ការ​ងារ​ក្នុង​ស្រុក​ ក្នុង​តំប​ន់​ និង​អន្តរ​ជាតិ​ ដោយ​ស​ង្ក​ត់ធ្ងន់​លើ​ជំនាញ​ឯ​ក​ទេស​វិជ្ជា​ជីវៈ​ខាង​ ផ្នែក​ទី​ផ្សារ​ តាម​រ​យៈ​កា​រ​សិក្សា​នូវ​មុខ​វិជ្ជាស្នូល​សំខាន់​ ចាំ​បាច់​រួម​មាន​ មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះ​ទីផ្សារ​ យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ទីផ្សារ​ យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ការល​ក់​ ប​ណ្តាញ​​ទំ​នាក់​ទំន​ង​ទីផ្សារ ទី​ផ្សារ​ ​គោល​ដៅ ប្រភេទ​ទីផ្សារ​ ការ​កំណ​ត់អ​តិថិជ​នគោល​ដៅ ឥ​រិយាប​ថ​អ​តិ​ថិជ​ន ក្រម​សីល​ធ​ម៌ពាណិជ្ជ​កម្ម​ ស​ហ​គ្រិន​ភាព​ និង​ភាព​ជា​អ្នក​ដឹក​នាំ​។ ​គ្រប់​មុខ​វិជ្ជា​ទាំង​អ​ស់ ត្រូវ​បាន​សិក្សា​ជា​ភាសា​អ​ង់គ្លេស​ ជា​មួយ​នឹង​ការ​ជ្រើស​រើស​យក​សៀវ​ភៅ​សិក្សា​ដែល​​បោះ​ពុម្ព​ថ្មីៗ​បំផុត​។

ឱ​កាស​ការ​ងារ៖ប​ន្ទាប់ពីប​ញ្ចប់ការ​សិក្សាលើ​ឯកទេសនេះនិស្សិត​អាច​ក្លាយ​ខ្លួន​ជា​៖

នាយកផ្នែកផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
នាយកគ្រប់គ្រងកិច្ចការអតិថិជន
នាយកផ្នែកលក់
អ្នកស្រាវជ្រាវទីផ្សារ
អ្នកតំណាងផលិតផល​ ។ល។
កម្មវិធីសិក្សា​(សិក្សារយៈពេល ៤ឆ្នាំ)
ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
ឆមាសទី១

Core English 1A
Writing Skills
Principles of Economics
Introduction to Sociology
Khmer Studies
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Core English 1B
Introduction to Environment
Public Administration
Principles of Accounting 1
Principles of Management
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី២
ឆមាសទី១

English 2A
Mathematics for Business
Microeconomics
Principles of Accounting 2
Principles of Marketing
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

English 2B
Statistics for Business
Macroeconomics
Business Concepts
Supervision Skills
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី៣
ឆមាសទី១

English for Business Studies
Business Communication
Business Ethics
Operation Management
Human Resource Management
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

English for Communi. Success
Business Environment
Small Business Management
Organization Behaviors
Research Methodology
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី៤
ឆមាសទី១

International Marketing
Marketing Management
Project Management
Consumer Behaviors
Marketing Research
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Strategic Management
Sale Management
Principles of E-Business
Advertising and Promotion
Research Papers
Internships
ក្រេឌីត

3
3
3
3
6
6

•អំពី​ឯក​ទេស

ឯ​ក​ទេសពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ គឺ​ជា​ឯ​ក​ទេស​មួយ ​ដែល​មានការចាប់អារម្មណ៍បំផុត ក្នុងចំណោម ឯកទេសសិក្សាផ្សេងទៀតសម្រាប់សិស្ស-និស្សិតនៅក្នុងសតវត្សទី២១នេះ។​ វាជាឯកទេស ដ៏សក្តិសមមួយ សម្រាប់និស្សិតក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានិស្សិតក្រៅប្រទេស។ ការសិក្សាលើេឯកទេសនេះ គឺផ្តោតលើ សាកលភាវូបនីយកម្ម ក៏ដូចជាផ្តោតលើ បរិស្ថាន វប្បធម៌ សេដ្ឋកិច្ច នយោបាយ និងច្បាប់នៃពាណិជ្ជកម្ម អន្តរជាតិ ព្រមទាំងទិដ្ឋ ភាពរួមនៃ ហានិភ័យ បញ្ហាប្រឈម និងឱកាស​នៃការប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារ ពិភពលោក។ និស្សិតអាចសិក្សាដោយផ្តោជាពិសេស លើមុខវិជ្ជា ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មាន ក្នុងកិច្ចការ ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ វប្បធម៌ចម្រុះគ្នា ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ធនធានមនុស្ស។ល។ បន្ថែមពីនេះទៀត កម្មវិធីសិក្សាពិនិត្យលើលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នា នូវរបៀបនៃការធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម នៅក្រៅដែនដី ទីផ្សារក្នុងស្រុក និងពិនិត្យ មើលអំពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុនពង្រីក លទ្ធភាពពាណិជ្ជកម្ម របស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសជា ច្រើនផ្សេងទៀត ខណៈដែលមានស្ថានភាពចលាចល និងស្មុគស្មាញនៃកំលាំងនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ច។

•ក​ម្មវិធី​សិក្សា​

ត្រូវ​បា​ន​រៀប​ចំ​ឡើង​យ៉ាង​ស​ម្រិត​ស​ម្រាំង​ ហើយមានលក្ខណៈអាជីព។ កម្មវិធីសិក្សា ត្រូវបានរៀបចំសំដៅ រក្សា បាននូវ​ស្តង់​ដាគុណភាពរបស់ សាកលវិទ្យាល័យ ប៊ែលធី អន្តរជាតិ ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ដើម្បីផ្តល់ជូននិស្សិតនូវចំណេះដឹង និងជំនាញយ៉ាងពិតប្រាកដដល់និស្សិត ព្រមទាំងឆ្លើយតបតាម តម្រូវការរបស់សង្គម និងទីផ្សារការងារ ដោយការសិក្សាផ្តោតសំខាន់លើមុខវិជ្ជា ការគ្រប់គ្រងទំនាក់ ទំនងសាធារណៈ ធុរកិច្ចអន្តរជាតិ និងសាកលភាវូបនីយកម្មអន្តរជាតិ ធុរកិច្ចអន្តរជាតិ និងជំនួយធុរៈកិច្ចអន្តរជាតិ និងការវិនិយោគ ក្រុមហ៊ុន និងធុរកិច្ច រដ្ឋាភិបាល និងធុរកិច្ចអន្តរជាតិ ស្ថាប័នការងារ និងធុរកិច្ចអន្តរជាតិ ការគ្រប់គ្រង វប្បធម៌បៀបធៀប និងការងារជាក្រុម។ ភាសាអង់គ្លេស ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការបងៀនលើគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ ​ យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ការល​ក់​ ប​ណ្តាញ​​ទំ​នាក់​ទំន​ង​ទីផ្សារ ទី​ផ្សារ​ ​គោល​ដៅ ប្រភេទ​ទីផ្សារ​ ការ​កំណ​ត់អ​តិថិជ​នគោល​ដៅ ឥ​រិយាប​ថ​អ​តិ​ថិជ​ន ក្រម​សីល​ធ​ម៌ពាណិជ្ជ​កម្ម​ ស​ហ​គ្រិន​ភាព​ និង​ភាព​ជា​អ្នក​ដឹក​នាំ​។ ​គ្រប់​មុខ​វិជ្ជា​ទាំង​អ​ស់ ត្រូវបានសិក្សាជាមួយសៀវភៅគោលដែល បោះពុម្ពថ្មីៗ។

•ល​ទ្ធផ​ល​នៃការ​សិក្សា

បន្ទាប់ពីប​ញ្ចប់ការ​សិក្សា​លើឯ​​ក​ទេស​នេះ​ និស្សិត​នឹង​អាចមានលទ្ធភាព និងប្រើប្រាស់ នូវប្រភពធាន សមស្របក្នុងការប្រុមូលព័ត៌មាន និងទិន្នន័យសម្រាប់ជាតម្រូវការក្នុងការ សម្រេចចិត្តធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ក្រៅប្រទេស កំណតត់ច្បាស់នូវលក្ខណ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ អាចដឹងថា តើវប្បធម៌ផ្សេងគ្នានៃប្រព័ន្ធ សេដ្ឋកិច្ច នយោបាយ និងច្បាប់ ព្រមទាំងឥទ្ធិពលរបស់វា នៅលើដំណើរការ អាជីវកម្ម ក៏ដូចជាការវិភាគយ៉ាងស៊ីជម្រៅលើឱកាស និងហានិយភ័យទាក់ទងនឹងសកម្មភាព ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ។ លើសពីនេះទៅទៀត និស្សិតនឹងអាចមានជំនាញក្នុងការគិត យ៉ាងស៊ីជម្រៅ ចំពោះការដោះស្រាយបញ្ហនៅកន្លែងការងារផងដែរ។​

ឱ​កាស​ការ​ងារ៖ប​ន្ទាប់ពីប​ញ្ចប់ការ​សិក្សាលើ​ឯកទេសនេះនិស្សិត​អាច​ក្លាយ​ខ្លួន​ជា​៖

អ្នកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
ទីប្រឹក្សាអាជីវកម្ម
អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់រាយ
អ្នកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងផ្សព្វផ្សាយ
អ្នកវិភាគអាជីវកម្ម
អ្នកគ្រប់គ្រងភស្តុភារ
អ្នកគ្រប់គ្រងទីផ្សារ និងប្រព័ន្ធទិន្នន័យ ។ល។
កម្មវិធីសិក្សា​(សិក្សារយៈពេល ៤ឆ្នាំ)
ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
ឆមាសទី១

Core English 1A
Writing Skills
Principles of Economics
Introduction to Sociology
Khmer Studies
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Core English 1B
Introduction to Environment
Public Administration
Principles of Accounting 1
Principles of Management
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី២
ឆមាសទី១

English 2A
Mathematics for Business
Microeconomics
Principles of Accounting 2
Principles of Marketing
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

English 2B
Statistics for Business
Macroeconomics
Business Concepts
Supervision Skills
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី៣
ឆមាសទី១

English for Business Studies
Business Communication
Business Ethics
Operation Management
Human Resource Management
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

English for Communi. Success
Business Environment
Small Business Management
Organization Behaviors
Research Methodology
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី៤
ឆមាសទី១

E-Business
Technical Writing
Business Risk Management
International Leadership Skills
Global Business Strategy
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Strategic Management
Cross Cultural Management
Public Relation Management
Digital Marketing
Research Papers
Internships
ក្រេឌីត

3
3
3
3
6
6


Flag Counterយើងមាន ភ្ញៀវ 2 នាក់
កំពុងបើកមើល

ចំនួនអ្នកមើល 240028