Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

•អំពីឯកទេស

ឯ​ក​ទេស​ អប់រំរដ្ឋបាល​ បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងអប់រំ បានផ្តល់ជូននិស្សិត និងការណែនាំអំពីមាតិកា ស្នូលអាទិភាពទាំំងឡាយអំពីចំណេះដឹង និងជំនាញក្នុងវិស័យអប់រំ។​ កម្មវិធីនេះបានផ្តល់ឱកាសដល់ និស្សិតទាំងអស់ឱ្យយល់ដឹងអំពីវគ្គសិក្សាសំខាន់ៗដែលអាច បំពេញបន្ថែមសម្រាប់ជម្រើសជ្រើសរើសនៃ វគ្គសិក្សាដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការបុគ្គល និងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅកម្រិតនៃប្រព័ន្ធអប់រំ។ កម្មវិធីសិក្សានេះ ត្រូវបានកែលម្អយ៉ាងទៀងទាត់ច្បាស់លាស់ និងរួមបញ្ចូលទាំងទ្រឹស្តី ការអនុវត្តជាក់ស្តែងឱ្យសមស្រប តាមស្តង់ដានៃការអប់រំក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ន។ វិធីសាស្ត្របង្រៀន និងរៀនវាផ្តោតសំខាន់ទៅការ លើការ អភិវឌ្ឍពុទិ្ធ និងជំនាញវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ការងារជាប្រចាំ និងជីវភាពជាក់ស្តែង។

•ក​ម្មវិធី​សិក្សា

ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​យ៉ាង​ស​ម្រិត​ សម្រាំង​ ស្រប​តាម​ស្តង់​ដារ​អន្តរ​ជាតិ​ដែល​ឆ្លើយ​តប​ ទៅ​នឹង​តម្រូវ​ការ​ទីផ្សារ​ការ​ងារ​ក្នុង​ស្រុក​ ក្នុង​តំប​ន់​ និង​ អ​ន្តរ​ជាតិ​ដោយ​សង្កត់​ធ្ងន់​ទៅ​លើ​ជំនាញ​ឯកទេស​ វិជ្ជា​ ជីវៈ​ផ្នែក​បក​ប្រែ​ជា​សំណេរ​ និង​ផ្ទាល់​មាត់​ តាម​រយៈ​ ការ​សិក្សានូវ​មុខ​វិជ្ជា​ស្នូល​សំខាន់​ៗ​ចាំ​បាច់​ រួម​មាន​ មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះ​ភាសា​អ​ង់គ្លេស​ ជំនាញ​សរសេរ​ វប្បធម៌​ ទូទៅ​ អ​ក្សរ​សិល្ប៍​ ភាសា​អ​ង់គ្លេស​តាម​ឯ​ក​ទេស​ប​ក​ ប្រែ​ផ្ទាល់​មាត់ និង​អ​ត្ថប​ទនិង​វិធីសាស្ត្រ​ល្អៗ​ស​ម្រាប់ ចាប់​ផ្តើមប​ក​ប្រែ គ្រប់​គ្រង​ស្ថាន​ភាព​ពេល​កំពុង​ប​ក​ប្រែ​ និង​យ​ល់ដឹង​នូវ​ពាក្យគ​ន្លឹះ​ថ្មីៗ​ ​ស​ម្រាប់​ជា​ជំនួយ​ ក្នុង​ការ​ប​ក​ប្រែ​លើ​គ្រប់​វិស័យ​។​ គ្រប់​មុខ​វិជ្ជា​ទាំង​អ​ស់ ត្រូវ​បាន​សិក្សា​ជាមួយ​សៀវ​ភៅគោលដែល​​បោះ​ពុម្ព​ថ្មី​ៗ​។

•ល​ទ្ធផ​ល​នៃ​ការ​សិក្សា​

បន្ទាប់ពីប​ញ្ចប់ការ​សិក្សា​លើ​ ឯ​​ក​ទេស​​នេះ និស្សិតនឹងអាចមានចំណេះដឹង ផ្នែកភាសា អង់គ្លេសកម្រិតឧត្តម -រំលឹកឡើងវិញអំពីសញ្ញាណទូទៅ និងធម្មជាតិនៃការបកប្រែពីភាសាអង់គ្លេស ទៅភាសាខ្មែរ ឬ ភាសាខ្មែរ ទៅភាសាអង់គ្លេស
-រៀបរាប់អំពីប្រភេទផ្សេងគ្នា នៃវប្បធម៌ បញ្ហាសង្គម និង ពិភពលោក
-សរសេរកថាខណ្ឌ និងតែងសេចក្តី ទៅតាមប្រភេទផ្សេងៗគ្នា
-សរសេររបាយ ការណ៍ បកប្រែជាភាសាអង់គ្លេស ឬភាសាខ្មែរ
-ជ្រើសភា សាសមរម្យ ដើម្បីប្រើនៅក្នុង ការទំនាក់ទំនងពីវប្បធម៌ មួយ ទៅវប្បធម៌មួយ
-អភិវឌ្ឍការត្រិះរិះពិចារណា និងការដោះ ស្រាយបញ្ហានៅក្នុងបរិបទផ្សេងគ្នា
-ទាក់ទងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាពជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃកិច្ចការរដ្ឋបាលនិងទំនាក់ទំនងការទូត
-មានជំនឿទុកចិត្តនៅក្នុងអា ជីវកម្មបកប្រែ ទាំងការបកប្រែដោយ ផ្ទាល់មាត់ ដោយសរ សេរនិងប្រដេញ
-រៀបចំផែនការ គ្រប់គ្រងការងារ បកប្រែ ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់
-ប្រើបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ជំនួយ ដល់ការបកប្រែយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព
-ទទួលបានចំណេះ ដឹងពីរបៀបនៃការស្រាវជ្រាវ តាមបែបគុណវិស័យ និងបរិ មាណវិស័យ
-យកចំណេះដឹង និងជំនាញទៅអនុវត្តក្នុងពិភពការងារ តាមរយៈការហ្វឹកហាត់ការងារ។

ឱ​កាស​ការ​ងារ៖ប​ន្ទាប់ពីប​ញ្ចប់ការ​សិក្សាលើ​ឯកទេសនេះនិស្សិត​អាច​ក្លាយ​ខ្លួន​ជា​៖

•គ្រូបង្រៀនសម្រាប់ថ្នាក់ចំណេះទូទៅ
•សាស្ត្រចារ្យកម្រិតឧត្តមសិក្សា
•ទីប្រឹក្សាក្នុងវិស័យអប់រំ
•អ្នកពិគ្រោះយោបល់ និងដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងវិស័យអប់រំ
•អ្នកគ្រប់គ្រងនៅគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា
កម្មវិធីសិក្សា​(សិក្សារយៈពេល ៤ឆ្នាំ)
ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
ឆមាសទី១

Core English 1A
Writing Skills 1A
Principles of Economics
Introduction to Sociology
Khmer Studies
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Core English 1B
Introduction to Environment
Public Administration
Soft Skills
Math for Business
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
*Oriented Subjects 2
ឆ្នាំទី២
ឆមាសទី១

Foundation of Education
Introduction to Organization
Core English III
Educational Theory and Ethics
Skill Studies
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Managt. of Edu. & Sports
Core English IV
Educational Evaluation
Principles of Education
Philosophy of Studies
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី៣
ឆមាសទី១

Western Philosophy
Research Methdology
Human Resource Devel. for Success
Financial Management in Education
English Skills
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Educational Research
Human Resour. Magt.Edu.
Vision of Edu. Localization
Good Governance
English Skills
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី៤
ឆមាសទី១

Educational Planning Managment
Policy Perspective of Education
Environment of Education
Education in New Era
Theory of Management and Excecutive Internship
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Philosophy
Politics of Education
Good Governance in Edu.
Gender Issue & Cul. Edu.
Bachelor's Thesis
Internship
ក្រេឌីត

3
3
3
3
6
6
សរុប ១៣១ ក្រឌីត

 


Flag Counterយើងមាន ភ្ញៀវ 6 នាក់
កំពុងបើកមើល

ចំនួនអ្នកមើល 353388