Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer
 

​ព័ត៌មានលំអិតសូមចុចលើឯកទេសនីមួយៗ!

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃ​

17/10/2014:សាលរូបភាពបញ្ចប់ការសិក្សាជំនាន់ទី១-៧៨ 17/10/2014:សាលរូបភាព
16/10/2014:សេចក្តីជូនដំណឹងប្រឡងថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន 16/10/2014:សេចក្តីជូនដំណឹងប្រឡងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
16/10/2014:បញ្ជីឈ្មោះប្រឡងមវិ. អប់រំឆ្នាំទី៤ 16/10/2014:លទ្ធផល On-Going Assessment មវិ.អប់រំឆ្នាំទី២
16/10/2014:លទ្ធផល On-Going Assessment មវិ.គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម 16/10/2014:លទ្ធផល On-Going Assessment មវិ.អប់រំឆ្នាំទី៤
16/10/2014:ប្រឡងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ 16/10/2014:លទ្ធផល On-Going Assessment ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
16/10/2014:លទ្ធផលវត្តមានថ្នាក់បំប៉នភាសាអង់គ្លេស២ 16/10/2014:បញ្ជីឈ្មោះប្រឡងសងថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
16/10/2014:លទ្ធផល On-Going Assessment មវិ.អប់រំឆ្នាំទី៣ 16/10/2014:លទ្ធផលប្រឡងសងថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
16/10/2014:លទ្ធផលវត្តមានថ្នាក់បំប៉នភាសាអង់គ្លេស១ 16/10/2014:លទ្ធផលប្រឡងឆមាសថ្នាក់បំប៉ន
16/10/2014:បញ្ជីឈ្មោះប្រឡងសងថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន 16/10/2014:លទ្ធផល On-Going Assessment ថ្នាក់បំប៉នភាសាអង់គ្លេស១
16/10/2014:លទ្ធផលប្រឡងឆមាសថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន 16/10/2014:លទ្ធផលប្រឡងសងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
16/10/2014:បញ្ជីឈ្មោះប្រឡងអាហារូបករណ៍ 16/10/2014:បញ្ជីឈ្មោះប្រឡងមវិ. អប់រំឆ្នាំទី៣
16/10/2014:លទ្ធផលប្រឡងអាហារូបករណ៍2016 16/10/2014:បញ្ជីឈ្មោះប្រឡងមវិ. អប់រំឆ្នាំទី២
16/10/2014:លទ្ធផល On-Going Assessment មវិ.នីតិសាស្ត្រ 16/10/2014:បញ្ជីឈ្មោះប្រឡងសងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
16/10/2014:បញ្ជីឈ្មោះប្រឡងថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន 16/10/2014:បញ្ជីឈ្មោះប្រឡងថ្នាក់បំប៉នភាសាអង់គ្លេស១
16/10/2014:បញ្ជីឈ្មោះប្រឡងអាហារូបករណ៍2015 16/10/2014:បញ្ជីឈ្មោះប្រឡងមវិ. នីតិសាស្ត្រ
16/10/2014:បញ្ជីឈ្មោះប្រឡងថ្នាក់បំប៉នភាសាអង់គ្លេស២ 16/10/2014:លទ្ធផលប្រឡងឆមាសថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
16/10/2014:សេចក្តីជូនដំណឹងប្រឡងថ្នាក់បំប៉ន 16/10/2014:លទ្ធផលវត្តមានថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
16/10/2014:លទ្ធផល On-Going Assessment ថ្នាក់បំប៉នភាសាអង់គ្លេស២ 16/10/2014:បញ្ជីឈ្មោះប្រឡងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
16/10/2014:លទ្ធផល On-Going Assessment មវិ.ទេសចរណ៍ឆ្នាំទី២ 09/10/2014:លទ្ធផលប្រឡងឆមាសមវិ. គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជក​ម្ម
09/10/2014:លទ្ធផលប្រឡងឆមាសមវិ. អប់រំ 09/10/2014:លទ្ធផលប្រឡងសងមវិ. គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
09/10/2014:លទ្ធផលប្រឡងសងមវិ. នីតិសាស្ត្រ 09/10/2014:លទ្ធផលប្រឡងសងមវិ. អប់រំ
09/10/2014:បញ្ជីឈ្មោះប្រឡងសងមវិ. នីតិសាស្ត្រ 09/10/2014:បញ្ជីឈ្មោះប្រឡងសងមវិ. គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ឆ្នាំទី៣
09/10/2014:លទ្ធផលប្រឡងឆមាសមវិ. នីតិសាស្ត្រ 09/10/2014:លទ្ធផលប្រឡងសងមវិ.ទេសចរណ៍
09/10/2014:បញ្ជីឈ្មោះប្រឡងសងមវិ. ទេសចរណ៍ 09/10/2014:លទ្ធផលប្រឡងបញ្ចប់មវិ. ពាណិជ្ជកម្ម
09/10/2014:បញ្ជីឈ្មោះប្រឡងសងមវិ. គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ឆ្នាំទី៤ 09/10/2014:លទ្ធផលប្រឡងឆមាសមវិ. ទេសចរណ៍
09/10/2014:លទ្ធផលប្រឡងបញ្ចប់មវិ. អប់រំ 09/10/2014:ព័ត៌មានប្រឡងគ្រប់មហាវិទ្យាល័យ
07/10/2014:សេចក្តីជូនដំណឹងប្រឡងមវិ. នីតិសាស្ត្រ 07/10/2014:និស្សិតចុះកម្មសិក្សាមវិ.គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
07/10/2014:មវិ.អប់រំ សិល្បៈ និងមនុស្សសាស្ត្រឆ្នាំទី៣ 07/10/2014:មវិ.នីតិសាស្ត្រឆ្នាំទី២
07/10/2014:លទ្ធផលវត្តមានសិក្សាមវិ. ទេសចរណ៍ 07/10/2014:មវិ.នីតិសាស្ត្រឆ្នាំទី៤
07/10/2014:បញ្ជីឈ្មោះប្រឡងថ្នាក់បំប៉ន 07/10/2014:មវិ.នីតិសាស្ត្រឆ្នាំទី៣
07/10/2014:លទ្ធផលវត្តមានសិក្សាមវិ. គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម 07/10/2014:ថ្នាក់បំប៉នភាសាអង់គ្លេសកម្រិត២
07/10/2014:សេចក្តីជូនដំណឹងប្រឡងមវិ. គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម 07/10/2014:លទ្ធផលវត្តមានសិក្សាមវិ. អប់រំឆ្នាំទី៣
07/10/2014:អំពីការប្រឡង 07/10/2014:មវិ.អប់រំ សិល្បៈ និងមនុស្សសាស្ត្រឆ្នាំទី២
07/10/2014:ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន 07/10/2014:មវិ.ទេសចរណ៍ឆ្នាំទី៤
07/10/2014:លទ្ធផលវត្តមានសិក្សាមវិ. អប់រំឆ្នាំទី៤ 07/10/2014:មវិ.ទេសចរណ៍ឆ្នាំទី៣
07/10/2014:ថ្នាក់បំប៉នភាសាអង់គ្លេសកម្រិត១ 07/10/2014:លទ្ធផលវត្តមានសិក្សាមវិ. នីតិសាស្ត្រ
07/10/2014:និស្សិតចុះកម្មសិក្សាមវិ.គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មជំនាន់ទី១ 07/10/2014:លទ្ធផលវត្តមានសិក្សាមវិ. អប់រំឆ្នាំទី២
07/10/2014:សេចក្តីជូនដំណឹងប្រឡងមវិ. អប់រំ 07/10/2014:មវិ.អប់រំ សិល្បៈ និងមនុស្សសាស្ត្រឆ្នាំទី៤
07/10/2014:មវិ.ទេសចរណ៍ឆ្នាំទី២ 16/09/2014:ការប្រកួតនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី៤ លេខ១ ២០១៦
16/09/2014:ការប្រកួតនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី៤ លេខ៣ ២០១៥ 16/09/2014:ការប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេស២០១៤
16/09/2014:ការប្រកួតនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី២ លេខ៣ ២០១៧ 16/09/2014:ការប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេស២០១៤
16/09/2014:ការប្រកួតនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី៤ លេខ២ ២០១៦ 16/09/2014:ការប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី១ លេខ២ ២០១៦
16/09/2014:ការប្រកួតនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី២ លេខ១ ២០១៥ 16/09/2014:ការប្រកួតនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី៤ លេខ២ ២០១៥
16/09/2014:ការប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេស២០១៤ 16/09/2014:ការប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី២ លេខ១ ២០១៧
16/09/2014:ការប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេស២០១៤ 16/09/2014:ការប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី១ លេខ១ ២០១៦
16/09/2014:ការប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី១ លេខ៣ ២០១៤ 16/09/2014:ការប្រកួតនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី៣ លេខ៣ ២០១៦
16/09/2014:ការប្រកួតនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី៤ លេខ១ ២០១៥ 16/09/2014:៤- ថ្នាក់ត្រៀមបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
16/09/2014:ការប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី២ លេខ១ ២០១៧ 16/09/2014:ការប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេស២០១៤
16/09/2014:ការប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី១ លេខ២ ២០១៤ 16/09/2014:ការប្រកួតនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី៣ លេខ២ ២០១៦
16/09/2014:ថ្នាក់ត្រៀមបរិញ្ញាបត្រ 16/09/2014:ការប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី១ លេខ៣ ២០១៧
16/09/2014:ការប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេស២០១៤ 16/09/2014:ការប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី១ លេខ១ ២០១៥
16/09/2014:ការប្រកួតនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី៣ លេខ១ ២០១៦ 16/09/2014:ការប្រកួតនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី៣ លេខ៣ ២០១៥
16/09/2014:ការប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី១ លេខ២ ២០១៧ 16/09/2014:ការប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេស២០១៤
16/09/2014:ការប្រកួតនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី៤ លេខ១ ២០១៧ 16/09/2014:ការប្រកួតនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី២ លេខ៣ ២០១៦
16/09/2014:ការប្រកួតនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី៣ លេខ២ ២០១៥ 16/09/2014:ការប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី១ លេខ១ ២០១៧
16/09/2014:ការប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេស២០១៤ 16/09/2014:ការប្រកួតនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី៣ លេខ៣ ២០១៧
16/09/2014:ការប្រកួតនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី២ លេខ២ ២០១៦ 16/09/2014:ការប្រកួតនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី៣ លេខ១ ២០១៥
16/09/2014:ការប្រកួតនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី៤ លេខ៣ ២០១៦ 16/09/2014:ការប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេស២០១៤
16/09/2014:ការប្រកួតនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី៣ លេខ២ ២០១៧ 16/09/2014:ការប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេស២០១៤
16/09/2014:ការប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី២ លេខ១ ២០១៦ 16/09/2014:ការប្រកួតនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី២ លេខ៣ ២០១៥
16/09/2014:ការប្រកួតនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី៤ លេខ២ ២០១៦ 16/09/2014:ការប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេស២០១៤
16/09/2014:ការប្រកួតនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី៣ លេខ១ ២០១៧ 16/09/2014:ការប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេស២០១៤
16/09/2014:ការប្រកួតនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី៤ លេខ៣ ២០១៧ 16/09/2014:ការប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី១ លេខ៣ ២០១៦
16/09/2014:ការប្រកួតនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី២ លេខ២ ២០១៥ 18/08/2014:និស្សិតបញ្ចប់ជំនាន់១០
18/08/2014:និស្សិតបញ្ចប់ជំនាន់៩ 18/08/2014:និស្សិតបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាន់ទី៣
18/08/2014:និស្សិតបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាន់ទី២ 18/08/2014:និស្សិតបញ្ចប់ជំនាន់៨
18/08/2014:និស្សិតបញ្ចប់ជំនាន់៧ 18/08/2014:និស្សិតបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាន់ទី១
11/06/2014:វីដេអូសំខាន់ៗ 09/06/2014:ស្នាដៃនិស្សិត
05/06/2014:ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅក្រុងព្រះសីហនុរបស់និស្សិតថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន 05/06/2014:ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅឋានសួររបស់និស្សិតថ្នាក់បំប៉នភាសាអង់គ្លេស
01/06/2014:ឆ្នាំទី៤ 01/06/2014:ឆ្នាំទី៣
01/06/2014:កម្មវិធីសិក្សាបន្ថែម 01/06/2014:ឆ្នាំទី២
01/06/2014:ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន 30/05/2014:ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
25/04/2014:និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សា២០០៥-២០០៩ 23/04/2014:បញ្ជីឈ្មោះបញ្ចប់ការសិក្សាអនុបណ្ឌិត ជំនាន់ទី១
23/04/2014:បញ្ជីឈ្មោះបញ្ចប់ការសិក្សាអនុបណ្ឌិត ជំនាន់ទី២ 23/04/2014:ជំនាន់ទី៩
23/04/2014:ជំនាន់ទី៨ 23/04/2014:ជំនាន់ទី៦
23/04/2014:ជំនាន់ទី៧ 22/04/2014:ជំនាន់ទី៥
21/04/2014:បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ 21/04/2014:បរិញ្ញាបត្រ
21/04/2014:ជំនាន់ទី៤ 21/04/2014:បណ្ឌិត
11/04/2014:ជំនាន់ទី៣ 10/04/2014:ជំនាន់ទី១
10/04/2014:ជំនាន់ទី២ 31/03/2014:និស្សិតបញ្ចប់ជំនាន់៥
31/03/2014:និស្សិតបញ្ចប់ជំនាន់៦ 31/03/2014:និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សា
31/03/2014:និស្សិតបញ្ចប់ជំនាន់១ 31/03/2014:និស្សិតបញ្ចប់ជំនាន់៤
31/03/2014:និស្សិតបញ្ចប់ជំនាន់២ 11/03/2014:សាកលវិទ្យាល័យប៊ែលធីអន្តរជាតិ
11/03/2014:-ក្រៅប្រទេស 11/03/2014:-ក្នុងប្រទេស
10/03/2014:និស្សិតបរទេសចុះកម្មសិក្សា 10/03/2014:និស្សិតខ្មែរចុះកម្មសិក្សា
14/11/2013:-និស្សិតខ្មែរ 14/11/2013:-និស្សិតបរទេស
10/05/2013:០២-ទស្សនៈកិច្ចសិក្សា ក្រៅប្រទេស 10/05/2013:០១-ទស្សនៈកិច្ចសិក្សា ក្នុងប្រទេស
04/01/2013:សៀវភៅព័ត៌មាន សាកលវិទ្យាល័យ ប៊ែលធី អន្តរជាតិ 02/01/2013:២-ការិយាល័យ
24/12/2012:១ - រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង 12/12/2012:៥-កន្លែងស្នាក់នៅរបស់និស្សិតបរទេស
12/12/2012:៣-បន្ទប់ពិសោធន៍ 12/12/2012:៥-អាហារដ្ឋាន
05/12/2012:ឯ​ក​ទេស​ ​វិស្វក​ម្ម​សំណ​ង់​ស៊ីវិ​ល 05/12/2012:ឯ​ក​ទេស​ ប​ដិស​ណ្ឋារ​កិច្ច
05/12/2012:ឯ​ក​ទេស​ ​គ្រប់​គ្រង​សណ្ឋា​គារ 05/12/2012:ឯ​ក​ទេស​ ​គ្រប់​គ្រង​ទេសចរ​ណ៍
05/12/2012:ឯ​ក​ទេស​ ​រចនាពហុប្រព័ន្ធផ្សព្ធផ្សាយ 05/12/2012:ឯ​ក​ទេស​ ភ្ជា​ប់ប​ណ្តាញ​ និង​ការ​សិក្សា​ពី​ប្រព័ន្ធ​កុំព្យូ​ទ័រ
05/12/2012:ឯ​ក​ទេស​ វិស្វកម្មសហ្វវែ 05/12/2012:ឯ​ក​ទេស​ ​ស្ថាប​ត្យក​ម្ម និង​ន​គ​រូប​នីយ​ក​ម្ម
05/12/2012:ឯ​ក​ទេស​ ​គ្រប់​គ្រង​វិស្វ​កម្ម​សំណង់​ 04/12/2012:ឯ​ក​ទេស​ ​អ​ភិវ​ឌ្ឍន៍​សេដ្ឋ​កិច្ច​
04/12/2012:ឯ​ក​ទេស​ ​ទំនាក់ទំន​ង​អ​ន្តរ​ជាតិ​ 04/12/2012:ឯ​ក​ទេស​ ហិរ​ញ្ញ​វត្ថុ​ និង​ធនា​គារ​
30/11/2012:ឯ​ក​ទេស​ ​ប​ង្រៀន​ភាសា​អ​ង់គ្លេស 30/11/2012:៥-ហេតុអ្វីបានជាសិក្សានៅប៊ែលធី
30/11/2012:ឯ​ក​ទេស​ ​ប​ក​ប្រែ​ភាសា​អ​ង់គ្លេស​ 30/11/2012:ឯ​ក​ទេស​ ​ភាសា​អង់​គ្លេស​​ទំនាក់​ទំនង​ទូទៅ
22/11/2012:គណនេយ្យ 22/11/2012:គ្រប់គ្រងទូទៅ
22/11/2012:ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ 22/11/2012:ទីផ្សារ


Flag Counterយើងមាន ភ្ញៀវ 5 នាក់
កំពុងបើកមើល

ចំនួនអ្នកមើល 255076