Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer
 

•អំពីឯកទេស

ឯ​ក​ទេស​ ​ទំនាក់ទំន​ង​អ​ន្តរ​ជាតិ​ គឺ​ជា​ឯ​ក​ទេស​ ​មួយ​ ដែល​បាន​ទ​ទួល​ការ​ចាប់​អារ​ម្មណ៍​ពី​សំណាក់​អ្នក​ សិក្សា​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដោយ​សារ​តែ​ឯ​ក​ទេស​នេះ​មាន​សារៈ​ សំខាន់​ក្នុង​ការ​ស្វែង​រក​កិច្ច​សហ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​រវាង​ស្ថាប័ន​មួយ​ទៅ​ស្ថាប័ន​មួយ​ទៀត​ទាំង​ជាតិ​ ​និង​អ​ន្តរ​ជាតិ​ ក្នុង​គោល​បំណ​ង​អ​ភិ​វ​ឌ្ឍ​​ក្រុម​ហ៊ុន​ ស​ហ​គ្រាស​ អ​ង្គ​ការ​ស្ថា​ប័ន​ និង​គ្រឹះ​ស្ថាន​អប់រំ​ផ្សេង​ៗ​ឲ្យ​បាន​រីក​ចម្រើន​ទៅ​ អនា​គត​។​ ឯក​ទេស​នេះ​ជា​ឯក​ទេស​ដែល​ឆ្លើយ​តប​តម្រូវ​​ការ ការ​ងារ​នៅ​តាម​ស្ថា​ប័ន​ឯក​ជន​ និង​សាធារ​ណៈ​ដូច​ ជា​​នៅ​តាម​ម​ន្ទីរ​ នាយក​ដ្ឋាន​ និង​ក្រសួង​របស់​រដ្ឋ​​ដែល​ ទាម​ទា​រ​នូវ​​ធ​ន​ធាន​ផ្នែក​ទំនាក់​ទំន​ង​អ​ន្តរ​ជាតិ​នេះ​ ជា​ចាំ​ បាច់​នា​ពេល​ប​ច្ចុប្បន្ន​ និង​អ​នាគ​ត​ដើម្បី​កិច្ច​អ​ភិវ​ឌ្ឍន៍​ ផ្សេង​ៗ​ក្នុង​ស្ថាប័ន​។​ ការ​សិក្សា​ផ្តោត​ទៅ​លើ​ការ​វិភាគ​ ដំណើរ​ការ​ និង​ទ្រឹ​ស្ដី​នៃ​ប្រវត្តិ​សាស្រ្ត​ ​នយោ​បាយ​ សេដ្ឋ​​កិច្ច​ វប្ប​ធម៌​ និង​សង្គម​ ព្រម​ទាំង​ការ​ស្វែង​យល់​អំពី​តថ​ភាព​ជាក់​ស្ដែង​នៃ​ពិភព​លោក​នា​ពេល​បច្ចុ​ប្បន្ន​ដើម្បី​យល់​ច្បាស់​អំពី​ដើម​ច​ម​នៃ​បញ្ហា​ ឈាន​ទៅរ​ក​ដំណោះ​ស្រាយ​ សម​ស្រប​។​

•ក​ម្មវិធី​សិក្សា

ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​យ៉ាង​ស​ម្រិត​សម្រាំង​ ស្រប​តាម​ស្តង់​ដារ​អន្តរ​ជាតិ  ដែល​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​តម្រូវ​ ការ​ទី​ផ្សារ​ការ​ងារ​ក្នុង​ស្រុក​ ក្នុង​តំបន់​ និង​អន្តរ​ជាតិ​ ​ដោយ​ សង្កត់​ធ្ងន់​ទៅ​លើ​ជំនាញ​ឯក​ទេស​ផ្នែក​ទំនាក់​ទំនង​អន្តរ​ជាតិ​ តាម​រ​យៈ​​ការ​សិក្សា​នូវ​មុខ​វិជ្ជា​ស្នូល​សំខាន់​ចាំ​បាច់​ រួម​មាន​ ច្បាប់​អន្តរ​ជាតិ​ វប្ប​ធម៌​អន្តរ​ជាតិ​ ការ​វិភាគ​ហា​និ​ភ័យ​នយោ​បាយ​ សេដ្ឋ​កិច្ច​អន្តរ​ជាតិ​ ទ្រឹ​ស្ដី​នៃ​ទំនាក់​ទំនង​ អ​ន្តរ​ជាតិ​ និង​ប្រវ​ត្តិ​សាស្ត្រ​ពិភព​លោក​។​ គ្រប់​មុខ​វិជ្ជា​ ទាំង​អ​ស់ត្រូវ​បាន​សិក្សា​ជា​ភាសា​អ​ង់​គ្លេស​ និង​បាន​ជ្រើស​រើស​យក​សៀវ​ភៅ​ដែល​បោះ​ពុម្ព​ថ្មី​ៗ​។

•ល​ទ្ធផ​ល​នៃការ​សិក្សា

បន្ទាប់ពីប​ញ្ចប់ការ​សិក្សា​លើឯ​ក​ ទេស​នេះ និស្សិតនឹងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ និងជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុង ការស្រាវជ្រាវ ប្រមូលទិន្នន័យ ការវិភាគ ការបកស្រាយ និងការវាយតម្លៃលើស្ថានភាព ប្រវត្តិសាស្រ្ត នយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម
-មានចំណេះដឹងទូលំទូលាយលើផ្នែកនយោបាយអន្តរជាតិ និងចេះវិធីដោះស្រាយទំនាស់លើបញ្ហាផ្សេងៗ ក្នុងសង្គម
-យល់ច្បាស់អំពីសិល្បៈ ទំនាក់ទំនងរវាងដៃគូអភិវឌ្ឍទាំងជាតិ និងអន្តរជាតិ
-បង្ហាញ ពីការយល់ដឹងទូលំទូលាយ និងជ្រៅ ក្នុងវិស័យទំនាក់ទំនង អន្ដរជាតិ
-យល់ពីស្ថាប័នអន្តរជាតិ និងកម្លាំងដែលជំរុញ ឥរិយាបទនៅក្នុងវិស័យទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិ
-មានជំនាញចាំបាច់ក្នុងការគិត និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងវិស័យទំនាក់ទំនង អន្តរជាតិ
-មានជំនាញភា សាអង់គ្លេស និងជំនាញកុំព្យូទ័រមូលដ្ឋាន
-ទទួលបានចំណេះ ដឹងពីរបៀប នៃការស្រាវជ្រាវតាមបែបគុណវិស័យ និងបរិមាណវិស័យ
-យកចំណេះដឹង និងជំនាញទៅអនុវត្តក្នុងពិភព ការងារតាមរយៈការហ្វឹកហាត់ការងារ។

ឱ​កាស​ការ​ងារ៖ប​ន្ទាប់ពីប​ញ្ចប់ការ​សិក្សាលើ​ឯកទេសនេះនិស្សិត​អាច​ក្លាយ​ខ្លួន​ជា​៖

•នាយកក្រុមហ៊ុនទំនាក់ទំនងក្នុង និងក្រៅប្រទេស
•មន្ត្រីការទូត
•ប្រធានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
•ទីប្រឹក្សានយោបាយ
•អ្នកវិភាគនយោបាយ
•អ្នកនយោបាយ
•អ្នកធ្វើកិច្ចការសង្គម។ល។
កម្មវិធីសិក្សា(សិក្សារយៈពេល ៤ឆ្នាំ)
ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
ឆមាសទី១

Core English 1A
Writing Skills 1A
Principles of Economics
Introduction to Sociology
Khmer Studies
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Core English 1B
Introduction to Environment
Public Administration
Principles of Management
Economic Development Theory
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី២
ឆមាសទី១

English 2A
Microeconomics
Mathematics for Economics
Principles of Accounting I
Principles of Marketing
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

English 2B
Statistics
International Law
Inter-Personal Skill in Org.
Diplomatic Studies
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី៣
ឆមាសទី១

English for Communica. Succ.
Intro. to Strategic Studies
Social Change in Modern Soci.
Critical Thinking
Political Theory
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

English for Inter'l Relations
Human Right Inter'l Relation
Decentralization & Local Govern.
International Organization
Research Methodology
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី៤
ឆមាសទី១

Inter'l Leadership & Commi.
United Nation System
ASEAN Studies
Political Economy
Comparative Political Systems
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Negotiation Skills
Governments, Politics & Ecno.
Global Governance
Communism, Fascism & Democracy
Research Papers
Internship
ក្រេឌីត

3
3
3
3
6
6

 


Flag Counterយើងមាន ភ្ញៀវ 4 នាក់
កំពុងបើកមើល

ចំនួនអ្នកមើល 282293