Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer
 

•អំពីឯកទេស

ឯ​ក​ទេស​ ​អ​ភិវ​ឌ្ឍន៍​សេដ្ឋ​កិច្ច​ គឺ​ជា​ឯ​ក​ទេស​ មួយ​ដែល​មាន​គុណ​ប្រយោជន៍​ និង​ចាំ​បាច់​ក្នុង​ការ​ លើក​កម្ពស់​ការ​អភិ​វឌ្ឍ​វិស័យ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ និង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ រ​ប​ស់​ប្រទេស​ជាតិ​ ឲ្យ​ដើរ​ទាន់​តាម​ស​មាហ​រ​ណ​ក​ម្ម ស​ហ​គមន៍​សេដ្ឋ​កិច្ច​អាស៊ាន​ និង​ពិភព​លោក​។​ ឯក​ទេស​នេះ​ ជាឯ​ក​ទេស​ដែល​ផ្តោត​ទៅ​លើ​ការ​សិក្សា​ស៊ី​ ជ​ម្រៅ​ពី​ក​ត្តា​ដែល​ជះឥ​ទ្ធិព​ល​លើ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ សំដៅ​លើ​ ការ​ប​ង្កើន​ផ​លិត​ក​ម្ម​ តា​ម​រ​យៈ​ប​ច្ចេក​វិទ្យា​ទំនើប​ ការ​លើក​ក​ម្ពស់​កំណើន​សេដ្ឋ​កិច្ច​ អ​ភិវ​ឌ្ឍ​ស​ហ​គ្រិន​ភាព​ និង​ការ​ប​ង្កើត​ការ​ងារ ​ការ​ក​សា​ង​ហេដ្ឋា​រចនា​ស​ម្ព័ន្ធ និង​ការ​នាំ​ចេញ​នាំចូល​ និង​ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​ក​ម្រិត​ជីវ​ភាព​ រ​ស់​នៅ​របស់​ប្រជា​ជន​​ប្រសើរ​ឡើង​។

•ក​ម្មវិធី​សិក្សា

ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​យ៉ាង​ស​ម្រិត​ សម្រាំង​ស្រប​តាម​ស្តង់​ដារ​អន្តរ​ជាតិ  ដែល​ឆ្លើយ​តប​ ទៅ​នឹង​តម្រូវ​ការ​ទីផ្សារ​ការ​ងារ​ក្នុង​ស្រុក​ ក្នុង​តំបន់​ និង​ អ​ន្តរ​ជាតិ ដោយ​ស​ង្កត់​ធ្ងន់​ទៅ​លើ​ជំនាញ​ ឯ​ក​ទេស​ វិជ្ជា​ជីវៈ​ខាង​ផ្នែក​អភិ​វឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ តាម​រយៈ​ការ​សិក្សា នូវ​មុខ​វិជ្ជា​ស្នូល​សំ​ខាន់​ចាំ​បាច់​រួម​មាន​ គណិត​វិទ្យា​ ផ្នែក​សេដ្ឋ​កិច្ច​ និង​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ ពាណិជ្ជ​ក​ម្ម​អ​ន្តរ​ជាតិ​ ម៉ា​ក្រូ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ មី​ក្រូ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ ក្រម​សីល​ធម៌​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ សហ​គ្រិន​ភាព​ និង​ភាព​ជា​អ្នក​ដឹក​នាំ​។​ គ្រប់​មុខ​វិជ្ជា​ទាំង​អ​ស់ ត្រូវ​បាន​សិក្សា​ជាមួយ​សៀវ​ភៅគោលដែល​​បោះ​ពុម្ព​ថ្មី​ៗ​។

•ល​ទ្ធផ​ល​នៃការ​សិក្សា

ក្រោយ​ពីប​ញ្ចប់ការ​សិក្សា​លើ ឯ​ក​ទេស​នេះ និស្សិតនឹងអាចមានសមត្ថភាពខ្ពស់ ក្នុងការវិភាគសេដ្ឋកិច្ច និងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍ ខ្លួនឯង គ្រួសារ និងសង្គមជាតិ
-កំណត់អត្តសញ្ញាណបក ស្រាយ និងវិភាគទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច បែបបរិមាណវិស័យ ដោយបង្ហាញពីទំនាក់ ទំនងរវាងទ្រឹស្តី តាមរយៈក្រាហ្វិកស្ថិតិ ឬវិភាគសេដ្ឋកិច្ច
-ប្រើឧបករណ៍មីក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងគំនិត ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគោល នយោបាយសាធារណៈ ដូចជាការ ប្រកួតប្រជែង ការការពារបរិស្ថាន បទប្បញ្ញត្តិ ហិរញ្ញ វត្ថុ ការបង្កើតថ្មី និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ច្បាប់ការងារ ឬការ បង់ពន្ធ
-ប្រមូល និងបញ្ចូលទិន្នន័យព័ត៌មានពីប្រភពសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗ ហើយវាយតម្លៃពីអត្ថន័យ ភាពត្រឹមត្រូវ និង ពេលវេលា ផ្ដល់នូវការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនៃព្រឹត្តិការណ៍ បច្ចុប្បន្ន ឬប្រវត្តិសាស្រ្ត
-មានជំនាញភាសាអង់គ្លេស និងជំនាញកុំព្យូទ័រមូលដ្ឋាន
-ទទួលបានចំណេះដឹងពីរបៀប នៃការស្រាវជ្រាវ តាមបែបគុណវិស័យនិងបរិមាណវិស័យ
-យកចំណេះដឹង និងជំនាញទៅអនុវត្ត ក្នុងពិភពការងារ តាមរយៈការហ្វឹក ហាត់ការងារ។

ឱ​កាស​ការ​ងារ៖ប​ន្ទាប់ពីប​ញ្ចប់ការ​សិក្សាលើ​ឯកទេសនេះនិស្សិត​អាច​ក្លាយ​ខ្លួន​ជា​៖

•ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
•ប្រធានរដ្ឋបាល
•អ្នកវិភាគ និងប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច
•ប្រធានផ្នែកផលិតកម្ម
•មន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច។ល។

កម្មវិធីសិក្សា(សិក្សារយៈពេល ៤ឆ្នាំ)
ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
ឆមាសទី១

Core English 1A
Writing Skills 1A
Principles of Economics
Introduction to Sociology
Khmer Studies
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Core English 1B
Introduction to Environment
Public Administration
Principles of Management
Economic Development Theory
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី២
ឆមាសទី១

English 2A
Microeconomics
Mathematics for Economics
Principles of Accounting I
Principles of Marketing
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

English 2B
Macroeconomics
Statistics for Economics
Principles of Accounting II
Business Concepts
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី៣
ឆមាសទី១

English for Economics Studies
Human Resource Management
Organization Behaviors
Environmental Economics
Corporate Finance I
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Corporate Finance II
English for Finances & Banking
International Organization
Econometrics
Research Methodology
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី៤
ឆមាសទី១

Innovation and Development
Cambodia Economics
Public Finance
Community Development
Risk Management & Insurance
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Interl. Economics & Finance
Essential of Investing
ASEAN Economics
Rural Economics Development
Research Papers
Internship
ក្រេឌីត

3
3
3
3
6
6

 


Flag Counterយើងមាន ភ្ញៀវ 11 នាក់
កំពុងបើកមើល

ចំនួនអ្នកមើល 297472