Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

•អំពីឯកទេស

ឯ​ក​ទេស​ ​ប​ក​ប្រែ​ភាសា​អ​ង់គ្លេស​ គឺ​ជាឯ​ក​ទេស​មួយ​ដែល​មាន​សារៈ​សំខាន់​ និង​កំពុង​ពេញ​ និយ​ម​ពី​សំណាក់​និស្សិត​ជា​ច្រើន​ នៅ​ក្នុង​ព្រះ​រាជា​ណា​ច​ក្រក​ម្ពុជា​ ដែល​មាន​បំណ​ង​ច​ង់​ប្រើ​ប្រាស់​ភាសា​អង់​ គ្លេស​ជា​យាន្ត​ស​ម្រាប់​ទំនាក់​ទំន​ង​ការ​ងារ​ អ​ភិវ​ឌ្ឍខ្លួន​ ឯង​ និង​ស្ថាប័ន​ ឬ​ក្នុង​ការ​ប្រកប​អាជីវ​កម្ម​ផ្សេងៗ​ ជា​ ពិសេស​ក្នុង​ការ​ងារប​ក​ប្រែ​។​ ឯ​ក​ទេស​នេះ​ អាច​​ឆ្លើយ​​ ត​ប​ទៅនឹង​ត​ម្រូវ​ការ​ប​ច្ចុប្បន្ន និង​អ​នាគ​ត​ខាង​ផ្នែក​ បក​ប្រែ​លើ​វិស័យ​ ច្បាប់​ សេដ្ឋកិច្ច​ នយោ​បាយ​ ការ​ទូត​ មនុស្ស​សា​ស្រ្ត​ ប្រ​ព័​ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ និង​សិល្បៈ​ផ្សេងៗ​ ជា​ភាសា​ខ្មែរ​ និង​អ​ង់គ្លេស​។​ការ​សិក្សា​ផ្តោត​លើ​ភាសា​អ​ង់​គ្លេស​ក​ម្រិត​ឧ​ត្តម​ វេយ្យា​ក​រ​ណ៍ សំណ​ង់​ប្រយោគ​ និង​វិធី​សាស្រ្ត​ប​ក​ប្រែ​ភាសា​អ​ង់គ្លេស​តាម​សំណេរ​ និង​ផ្ទាល់​មាត់ ពី​ភាសា​អ​ង់គ្លេស​ទៅ​ភាសា​ខ្មែរ​ និង​ពី​ភាសា​ខែ្មរ​ទៅ​ភាសា​អង់​គ្លេស​។

•ក​ម្មវិធី​សិក្សា

ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​យ៉ាង​ស​ម្រិត​ សម្រាំង​ ស្រប​តាម​ស្តង់​ដារ​អន្តរ​ជាតិ​ដែល​ឆ្លើយ​តប​ ទៅ​នឹង​តម្រូវ​ការ​ទីផ្សារ​ការ​ងារ​ក្នុង​ស្រុក​ ក្នុង​តំប​ន់​ និង​ អ​ន្តរ​ជាតិ​ដោយ​សង្កត់​ធ្ងន់​ទៅ​លើ​ជំនាញ​ឯកទេស​ វិជ្ជា​ ជីវៈ​ផ្នែក​បក​ប្រែ​ជា​សំណេរ​ និង​ផ្ទាល់​មាត់​ តាម​រយៈ​ ការ​សិក្សានូវ​មុខ​វិជ្ជា​ស្នូល​សំខាន់​ៗ​ចាំ​បាច់​ រួម​មាន​ មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះ​ភាសា​អ​ង់គ្លេស​ ជំនាញ​សរសេរ​ វប្បធម៌​ ទូទៅ​ អ​ក្សរ​សិល្ប៍​ ភាសា​អ​ង់គ្លេស​តាម​ឯ​ក​ទេស​ប​ក​ ប្រែ​ផ្ទាល់​មាត់ និង​អ​ត្ថប​ទនិង​វិធីសាស្ត្រ​ល្អៗ​ស​ម្រាប់ ចាប់​ផ្តើមប​ក​ប្រែ គ្រប់​គ្រង​ស្ថាន​ភាព​ពេល​កំពុង​ប​ក​ប្រែ​ និង​យ​ល់ដឹង​នូវ​ពាក្យគ​ន្លឹះ​ថ្មីៗ​ ​ស​ម្រាប់​ជា​ជំនួយ​ ក្នុង​ការ​ប​ក​ប្រែ​លើ​គ្រប់​វិស័យ​។​ គ្រប់​មុខ​វិជ្ជា​ទាំង​អ​ស់ ត្រូវ​បាន​សិក្សា​ជាមួយ​សៀវ​ភៅគោលដែល​​បោះ​ពុម្ព​ថ្មី​ៗ​។

•ល​ទ្ធផ​ល​នៃ​ការ​សិក្សា​

បន្ទាប់ពីប​ញ្ចប់ការ​សិក្សា​លើ​ ឯ​​ក​ទេស​​នេះ និស្សិតនឹងអាចមានចំណេះដឹង ផ្នែកភាសា អង់គ្លេសកម្រិតឧត្តម -រំលឹកឡើងវិញអំពីសញ្ញាណទូទៅ និងធម្មជាតិនៃការបកប្រែពីភាសាអង់គ្លេស ទៅភាសាខ្មែរ ឬ ភាសាខ្មែរ ទៅភាសាអង់គ្លេស
-រៀបរាប់អំពីប្រភេទផ្សេងគ្នា នៃវប្បធម៌ បញ្ហាសង្គម និង ពិភពលោក
-សរសេរកថាខណ្ឌ និងតែងសេចក្តី ទៅតាមប្រភេទផ្សេងៗគ្នា
-សរសេររបាយ ការណ៍ បកប្រែជាភាសាអង់គ្លេស ឬភាសាខ្មែរ
-ជ្រើសភា សាសមរម្យ ដើម្បីប្រើនៅក្នុង ការទំនាក់ទំនងពីវប្បធម៌ មួយ ទៅវប្បធម៌មួយ
-អភិវឌ្ឍការត្រិះរិះពិចារណា និងការដោះ ស្រាយបញ្ហានៅក្នុងបរិបទផ្សេងគ្នា
-ទាក់ទងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាពជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃកិច្ចការរដ្ឋបាលនិងទំនាក់ទំនងការទូត
-មានជំនឿទុកចិត្តនៅក្នុងអា ជីវកម្មបកប្រែ ទាំងការបកប្រែដោយ ផ្ទាល់មាត់ ដោយសរ សេរនិងប្រដេញ
-រៀបចំផែនការ គ្រប់គ្រងការងារ បកប្រែ ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់
-ប្រើបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ជំនួយ ដល់ការបកប្រែយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព
-ទទួលបានចំណេះ ដឹងពីរបៀបនៃការស្រាវជ្រាវ តាមបែបគុណវិស័យ និងបរិ មាណវិស័យ
-យកចំណេះដឹង និងជំនាញទៅអនុវត្តក្នុងពិភពការងារ តាមរយៈការហ្វឹកហាត់ការងារ។

ឱ​កាស​ការ​ងារ៖ប​ន្ទាប់ពីប​ញ្ចប់ការ​សិក្សាលើ​ឯកទេសនេះនិស្សិត​អាច​ក្លាយ​ខ្លួន​ជា​៖

•អ្នកបកប្រែអត្ថបទ
•អ្នកប្រែផ្ទាល់មាត់
•ប្រធានក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មផ្សេងៗ
•ប្រធានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
កម្មវិធីសិក្សា​(សិក្សារយៈពេល ៤ឆ្នាំ)
ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
ឆមាសទី១

Core English 1A
Writing Skills 1A
Principles of Economics
Introduction to Sociology
Khmer Studies
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Core English 1B
Introduction to Environment
Public Administration
Soft Skills
Math for Business
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
*Oriented Subjects 2
ឆ្នាំទី២
ឆមាសទី១

Core English 2A
Writing Skills 2A
Cultural Studies 2A
Literature Studies 2A
Advanced Grammar 2A
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Core English 2B
Writing Skills 2B
Cultural Studies 2B
Literature Studies 2B
Advanced Grammar 2B
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី៣
ឆមាសទី១

Core English 3A
Writing Skills 3A
Cultural Studies 3A
Literature Studies 3A
Writing Research Paper 3A
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Core English 3B
Writing Skills 3B
Cultural Studies 3B
Literature Studies 3B
Writing Research Paper 3B
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី៤
ឆមាសទី១

Discourse Analysis
Grammar in Discourse
Translation Methodology
Translation in Law, Business,Politics
Consecutive Interpretation and Simultaneous
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Consecutive Interpretation
Audio-Visual Interpr.
Magt. of Translate Service
Intro. to Sociolinguistics
Bachelor's Thesis
Internship
ក្រេឌីត

3
3
3
3
6
6
សរុប ១៣១ ក្រឌីត

 


Flag Counterយើងមាន ភ្ញៀវ 12 នាក់
កំពុងបើកមើល

ចំនួនអ្នកមើល 353386