Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

•អំពីឯកទេស

ឯ​ក​ទេស​ ​ភាសា​អង់​គ្លេស​ និង​ទំនាក់​ទំនង​ធុរ​ កិច្ច​ គឺ​ជា​ឯ​ក​ទេស​​មួយ​ដែល​ទទួល​បាន​ការ​ពេញ​និយម​ ពី​សំណាក់​អ្នក​សិក្សា​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​ ដោយ​សារ​តែ​ឯក​ ទេស​នេះ​គឺ​ជា​ឯក​ទេស​ដែល​កើត​ឡើង​ពីជំនាញ​ឯកទេស​ ពីរ​រួម​គ្នា គឺឯ​ក​ទេស​ភាសាអ​ង់គ្លេស​ និង​ជំនាញ​ទំនាក់​ទំ​ន​ង​ធុរ​កិច្ច​ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​សិក្សា​មាន​ស​ម​ត្ថភាព​ជា​ពិសេស​ទាំង​ភាសា​អង់​គ្លេស​ និង​ជំនាញ​ទំនាក់​ទំនង​ធុរ​កិច្ច​ ឬ​ជំនួញ​។​ ការ​សិក្សា​ផ្តោត​ទៅ​លើ​ការ​កសាង​សមត្ថ​ភាព​ ភាសា​អង់​គ្លេស​កម្រិត​ឧត្តម​រួម​មាន​ ការ​និយាយ​ ការ​អាន​ ការ​សរសេរ​ និង​ការ​ស្តាប់​ បន្ថែម​លើស​ពី​នេះ​ទៀត​ការ​ សិក្សា​ក៏​ស​ង្កត់​ធ្ងន់​ទៅ​លើ​សិល្បៈ​នៃ​ការ​ទំនាក់​ទំន​ង​ធុរ​កិច្ច​ ឬ​ជំនួញ​ដូច​ជា រ​បៀប​ស​រ​សេរ​លិខិត​រ​ដ្ឋបាល​ជាភាសា អ​ង់គ្លេស សិល្បៈនៃការ​និយាយ មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះនៃការគ្រប់ គ្រង​ទីផ្សារ និង​គ​ណ​នេយ្យ​ព្រម​ទាំង​យុទ្ធ​សាស្ត្រក្នុងការ ឃោស​នាដើម្បីព​ង្រីក​ទំនាក់ទំន​ង និង​ផ្សព្វផ្សាយ​ពា​ណិជ្ជ​កម្ម​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​ស្ថាប័ន​។

•ក​ម្មវិធី​សិក្សា

ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំឡើង​យ៉ាង​ស​ម្រិត​សម្រាំង​ ស្រប​តាម​ស្តង់​ដារ​អន្តរ​ជាតិ  ដែល​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​តម្រូវ​ ការ​ទីផ្សារ​ការ​ងារ​ក្នុង​ស្រុក​ ក្នុង​តំបន់​ និង​អន្តរ​ជាតិ​ ដោយ​ សង្កត់​ធ្ងន់​ទៅ​លើ​ជំនាញ​វិជ្ជា​ជីវៈ​ខាង​ផ្នែក​ភាសា​អង់​គ្លេស​ និង​ទំនាក់​ទំន​ង​ធុរ​កិច្ច​ តាម​រ​យៈ​ការ​សិក្សា​នូវ​មុខ​វិជ្ជា​ស្នូល​ សំខាន់​ៗរួម​មាន​ វេយ្យករណ៍​កម្រិត​ខ្ពស់​ ជំនាញ​សរសេរ​ ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​សាធារ​ណៈ​ ការ​សិក្សា​អ​ក្សរ​សិល្ប៍​មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះ​នៃ​ការ​គ្រប់​គ្រង​ មូល​ដ្ឋាន​នៃគ​ណ​នេយ្យ​ មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះ​ការ​ធ្វើទី​ផ្សារ​។​ គ្រប់​មុខ​វិជ្ជា​ទាំង​អ​ស់ ត្រូវ​បាន​សិក្សា​ជាមួយ​សៀវ​ភៅគោលដែល​​បោះ​ពុម្ព​ថ្មី​ៗ​។។

•ល​ទ្ធផ​ល​នៃ​ការ​សិក្សា​

ក្រោយ​ពីប​ញ្ចប់ការ​សិក្សា​លើ ឯ​ក​ទេស​នេះ និស្សិតនឹងអាចមានចំណេះដឹងផ្នែកភាសា អង់គ្លេសកម្រិតឧត្តម -រំលឹកឡើងវិញអំពីសញ្ញាណទូទៅ និងធម្មជាតិនៃការទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម ​
-រៀបរាប់អំពីប្រ ភេទផ្សេងគ្នានៃវប្បធម៍ បញ្ហាសង្គមនិងពិភពលោក
-សរសេរកថាខណ្ឌ និងតែងសេចក្តីទៅតាមប្រភេទផ្សេងៗគ្នា
-សរសេររបាយការណ៍ អាជីវកម្ម សម្រាប់ការទំនាក់ទំនងជ្រើសភាសា សមរម្យដើម្បីប្រើនៅក្នុង ការទំនាក់ ទំនងពីវប្បធម៌ មួយទៅវប្បធម៌មួយ
-អភិវឌ្ឍការត្រិះរិះពិ ចារណា និងការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងបរិបទផ្សេងគ្នា
- ទាក់ទងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាពជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ កិច្ចការរដ្ឋបាល និងទំនាក់ទំនងការ ទូត
-ប្រាស្រ័យទាក់ទងនៅក្នុងអាជីវកម្ម យ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព ទាំងសរសេរនិងនិយាយ
-ប្រើបច្ចេកវិទ្យា ក្នុងការទំនាក់ទំ នងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
-ទទួលបានចំណេះដឹងពីរបៀ- បនៃការស្រាវជ្រាវតាមបែបគុណវិស័យ និងបរិមាណ វិស័យ
-យកចំណេះដឹង និងជំនាញ ទៅអនុវត្តក្នុងពិភព ការងារ តាមរយៈការហ្វឹកហាត់ការងារ។

ឱ​កាស​ការ​ងារ៖ប​ន្ទាប់ពីប​ញ្ចប់ការ​សិក្សាលើ​ឯកទេសនេះនិស្សិត​អាច​ក្លាយ​ខ្លួន​ជា​៖

•នាយកសាលា
•ប្រធានការិយាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
•ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល
​•ប្រធានគ្រប់គ្រងប្រព័​ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។ល។
កម្មវិធីសិក្សា​(សិក្សារយៈពេល ៤ឆ្នាំ)
ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
ឆមាសទី១

Core English 1A
Writing Skills 1A
Principles of Economics
Introduction to Sociology
Khmer Studies
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Core English 1B
Introduction to Environment
Public Administration
Soft Skills
Math for Business
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
*Oriented Subjects 2
ឆ្នាំទី២
ឆមាសទី១

Core English 2A
Writing Skills 2A
Cultural Studies 2A
Literature Studies 2A
Advanced Grammar 2A
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Core English 2B
Writing Skills 2B
Cultural Studies 2B
Literature Studies 2B
Advanced Grammar 2B
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី៣
ឆមាសទី១

Core English 3A
Writing Skills 3A
Cultural Studies 3A
Literature Studies 3A
Writing Research Paper 3A
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Core English 3B
Writing Skills 3B
Cultural Studies 3B
Literature Studies 3B
Writing Research Paper 3B
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី៤
ឆមាសទី១

Interpersonal Skills
Technical Writing
English for Business 4A
Mass Communication
Oral Presentation
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Intro. to Human Resource Management
Public Speaking
English for Business 4B
Research Methodology
Research Papers
Internship
ក្រេឌីត

3
3
3
3
6
6
សរុប ១៣១ ក្រឌីត

 


Flag Counterយើងមាន ភ្ញៀវ 7 នាក់
កំពុងបើកមើល

ចំនួនអ្នកមើល 353386