Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer
 


•អំពីឯកទេស

ឯ​ក​ទេស​ ​គ្រប់គ្រង​ទូទៅ​ គឺជាឯ​ក​ទេស​មួយកំពុង​ ពេញ​និយ​ម​បំផុត​នៅក្នុង​ព្រះរាជាណាច​ក្រក​ម្ពុជា ក៏ដូច ​ជានៅលើស​ក​ល​លោក។​ វាជាមុខ​វិជ្ជា ដែលមាន​សារៈ ប្រយោជ​ន៍ដ៏សំខាន់ ទាក់ទង​ទៅនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំ ថ្ងៃរ​ប​ស់ម​នុស្សម្នាក់​ៗ​ រួម​មាន​ ការ​គ្រប់គ្រង​ខ្លួន​ឯ​ង ការ​គ្រប់គ្រង​គ្រួសារ និង​ ការ​គ្រប់គ្រង​ស​ង្គម។ ជាពិសេស​ វាអាច​ជួ​​​យ​ដ​ល់ការ​គ្រប់គ្រង​​អាជីវក​ម្មគ្រប់ ប្រភេទ ការ​ប្រតិ​​ប​ត្តិ ឬ​ការ​ដឹក​នាំស្ថាប័ននានាប្រកបដោយ ភាពជោគជ័យ។ ​​ការ​សិក្សាផ្តោត​ទៅលើការ​រៀប​ចំរ​​ច​នា ស​ម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង រ​បៀប​ធ្វើផែន​ការ ការ​រៀប​ចំធ​ន​ធាន (ពេលវេលា ថវិកា សម្ភារ និងមនុស្ស) ការ​ដឹក​នាំ​ប្រតិប​ត្តិ ការងារ និង​ការ​គ្រប់គ្រង​ត្រួត​ពិនិត្យផែន​ការ និង​ការ​អ​នុវ​ត្ត​ការងារ​ ព្រមទាំង​សិក្សាអំពីការ​ធ្វើផែន​ការ​យុទ្ធសាស្រ្ត ដើម្បីគ្រប់គ្រង​ដំណើរ​ការ និង​ការ​អ​ភិវ​ឌ្ឍអាជីវ​ក​ម្ម ឬ ​ស្ថាប័ន​ឲ្យមាន​ភាព​ជោគ​ជ័យ​។ ឯ​ក​ទេស​នេះគឺជាជ​ម្រើស ​ដ៏ល្អស​ម្រាប់និស្សិត ​ដែល​មាន​បំណ​ង​ច​ង់ក្លាយ​ខ្លួន​ជា ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន អ្នក​គ្រប់គ្រង​ក្រុម​ហ៊ុន ប្រធាន​អ​ង្គការ ឬ​ស្ថាប័ន​ផ្សេង​ៗ​ទៀត ​ទាំង​រ​ដ្ឋ និង​ឯ​ក​ជ​ន ប្រកបដោយ សមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈ​ខ្ពស់។

•ក​ម្មវិធី​សិក្សា

ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំឡើង​យ៉ាង​ស​ម្រិត​សម្រាំង​ ស្រប​តាម​ស្តង់​ដារ​អន្តរ​ជាតិ សំដៅ​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​ត​ម្រូវ​ ការ​ទីផ្សារ​ការ​ងារ​ក្នុង​ស្រុក ក្នុង​តំប​ន់ និងអ​ន្ត​រ​ជាតិ​ ដោយ​ ស​ង្កត់​ធ្ងន់​ទៅ​លើ​កា​រ​សិក្សា​ជំនាញ​ឯ​ក​ទេស​វិជ្ជា​ជីវៈ​ខាង​ផ្នែក​គ្រប់​គ្រ​ង​ទូទៅ​ តាម​រ​យៈមុ​ខ​វិជ្ជា​ស្នូល​សំខាន់​ចាំ​បាច់​ រួម​មាន​ មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះនៃកា​រ​គ្រប់គ្រង​ ចិត្តសាស្រ្តនៃការ​ គ្រប់​គ្រង​ យុទ្ធ​សាស្រ្ត​នៃ​ការ​គ្រប់​គ្រង​ គ្រប់​គ្រង​ធ​ន​ ធាន​ម​នុស្ស គ្រប់​គ្រង​ហិរ​ញ្ញវ​ត្ថុ គ្រប់​គ្រង​ពេល​វេលា​ ក្រម​ សីល​ធម៌​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ សហ​គ្រិន​ភាព​ និង​ភាព​ជា​អ្នកដឹក​នាំ​។​ គ្រប់​មុខ​វិជ្ជា​ទាំង​អ​ស់ ត្រូវ​បាន​សិក្សា​ជាមួយ​សៀវ​ភៅគោលដែល​​បោះ​ពុម្ព​ថ្មី​ៗ​។

•ល​ទ្ធផ​ល​នៃការ​សិក្សា

បន្ទាប់ពីប​ញ្ចប់ការ​សិក្សា​លើឯ​ក​ ទេស​នេះ និស្សិត​អាចបង្ហាញពីចំណេះដឹងទូទៅ និងការយល់ដឹងពីមុខងារ សំខាន់ៗ នៃការគ្រប់គ្រងហើយអាចយកទៅ អនុវត្តបាន
-
ទទួលបានចំណេះដឹងជ្រាលជ្រៅ និងការយល់ ដឹងជាក់លាក់បន្ថែម ដែលទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រង -ឆ្លើយ តបយ៉ាងប្រសិទ្ធភាពទៅនឹងបញ្ហា ដែលមិនដែលជួបប្រទះ នៅក្នុងបរិបទនានា
-
មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចាត់ ចែងបុគ្គលិកតាមជំនាញ
-
ស្គាល់តួនាទី ភារកិច្ច និងការទទួ- លខុសត្រូវរវាងអ្នកថា អ្នកធ្វើ អ្នកឈរមើល និង អ្នក វាយតម្លៃ
-
ចេះប្រមូលព័ត៌មាន វិភាគទិន្នន័យ ធ្វើគម្រោង ផែនការ រៀបចំ ដឹកនាំគ្រប់គ្រងគម្រោង និងចេះដោះ ស្រាយ ឬសម្របសម្រួលបញ្ហាផ្សេងៗ -មានជំនាញភាសាអង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័រមូលដ្ឋាន
-
ទទួលបានចំណេះដឹងពីរបៀបនៃការ ស្រាវជ្រាវតាមបែប គុណវិស័យ និងបរិមាណវិស័យ
-
យកចំណេះដឹង និងជំនាញទៅអនុវត្ត ក្នុងពិភពការងារតាមរយៈ ការហ្វឹកហាត់ការងារ។

ឱ​កាស​ការ​ងារ៖ប​ន្ទាប់ពីប​ញ្ចប់ការ​សិក្សាលើ​ឯកទេសនេះនិស្សិត​អាច​ក្លាយ​ខ្លួន​ជា​៖

នាយកគ្រប់គ្រងស្ថាប័ន
នាយកប្រតិបត្តិ​
នាយកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
ធុរៈជនសហគ្រិន​ ឬអាជីវករ ។ល។
កម្មវិធីសិក្សា​(សិក្សារយៈពេល ៤ឆ្នាំ)
ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
ឆមាសទី១

Core English 1A
Writing Skills
Principles of Economics
Introduction to Sociology
Khmer Studies
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Core English 1B
Introduction to Environment
Public Administration
Principles of Accounting 1
Principles of Management
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី២
ឆមាសទី១

English 2A
Mathematics for Business
Microeconomics
Principles of Accounting 2
Principles of Marketing
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

English 2B
Statistics for Business
Macroeconomics
Business Concepts
Supervision Skills
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី៣
ឆមាសទី១

English for Business Studies
Business Communication
Business Ethics
Operation Management
Human Resource Management
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

English for Communi. Success
Business Environment
Small Business Management
Organization Behaviors
Research Methodology
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី៤
ឆមាសទី១

Technical Writing
Financial Management
Project Management
Leadership Skills
Customer Relation Management
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Strategies for Success
Total Quality Management
Investment Management
Services Management
Research Papers
Internships
ក្រេឌីត

3
3
3
3
6
6


Flag Counterយើងមាន ភ្ញៀវ 12 នាក់
កំពុងបើកមើល

ចំនួនអ្នកមើល 317987