Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

•អំពី​ឯក​ទេស

ឯ​ក​ទេស​ទី​ផ្សារ​ គឺ​ជា​ឯ​ក​ទេស​មួយ ​ដែល​មាន​សារៈ​ប្រយោជ​ន៍​បំផុត​ស​ម្រាប់​និស្សិត​នៅ​ក្នុ​ង​ព្រះ​រាជា​ណា​ច​ក្រក​ម្ពុជា​ ក៏​ដូច​ជានិស្សិត​នៅ​ក្នុង​ពិភ​ព​លោក​ដែរក្នុង​ ការ​ជួយ​ដ​ល់​ការ​ព​ង្រឹង និង​ការអ​ភិវ​ឌ្ឍ​អាជីវ​ក​ម្ម​តាម​ ស្ថាប័ន​នា​នា​។​ ការ​សិក្សា​ផ្តោត​ទៅ​លើ​ការ​ស្វែង​រ​ក​នូវ​ ត​ម្រូវ​ការ​រ​ប​ស់អ​តិថិជ​ន ការ​ប្រមូល​ព័ត៌​មាន​ ការ​វិភាគ​ ព័ត៌មាន​ ដើម្បី​ឈាន​ដ​ល់​ការ​ស​ម្រេច​ក្នុង​ការ​ប​ង្កើត​ សេវា​កម្ម​ និង​ផ​លិត​ផ​ល​។ ហើយ​ការ​សិក្សា​​អំពីការ​ធ្វើ​ គ​ម្រោង​ វិធី​សាស្ត្រ​ប​ង្កើត​ ឬ​ជ្រើស​រើស​ផ​លិត​ផ​ល​ យុទ្ធ​ សាស្ត្រ​កំណ​ត់​​​ត​ម្លៃ​ វិធី​សាស្ត្រ​ជ្រើស​រើស​ទី​តាំង​អាជីវ​​ក​ម្ម​ និង​វិធី​សាស្ត្រ​ប​ង្កើន​យុទ្ធ​នា​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជ​ កម្ម​ ដើម្បី​អ​ភិ​វ​ឌ្ឍ​ស្ថាប័ន​ និង​ជំ​រុញ​ការ​ល​ក់ប្រក​ប​ដោយ ​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ខ្ពស់​។ ឯ​ក​ទេស​នេះ គឺជា​​ជ​ម្រើស​ដ៏​ល្អ ស​ម្រាប់​និស្សិត​ ដែល​មាន​បំណ​ង​ច​ង់ក្លាយ​ជានាយ​ក​គ្រប់​គ្រង​ទីផ្សារ​ និង​ទំនាក់​ទំនង​សាធារណៈ​ ឬ​ទំ​នាក់​ទំ​ន​ងអន្តរ​ជាតិ​ក្នុង​ក្រុម​ហ៊ុន​ អ​ង្គ​ការ​ ឬ​ស្ថាប័ន​រ​ដ្ឋ​ ប្រក​ប​ ដោយ​សមត្ថ​ភាព​វិជ្ជា​ជីវៈ​ខ្ពស់​។​

•ក​ម្មវិធី​សិក្សា​

ត្រូវ​ បា​ន​រៀប​ចំ​ឡើង​យ៉ាង​ស​ម្រិត​ ស​ម្រាំង​ ស្រប​តាម​ស្តង់​ដារអ​ន្តរ​ជាតិ  ដែល​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​ នឹង​ត​ម្រូវ​ការ​ទីផ្សារ​ការ​ងារ​ក្នុង​ស្រុក​ ក្នុង​តំប​ន់​ និង​អន្តរ​ជាតិ​ ដោយ​ស​ង្ក​ត់ធ្ងន់​លើ​ជំនាញ​ឯ​ក​ទេស​វិជ្ជា​ជីវៈ​ខាង​ ផ្នែក​ទី​ផ្សារ​ តាម​រ​យៈ​កា​រ​សិក្សា​នូវ​មុខ​វិជ្ជាស្នូល​សំខាន់​ ចាំ​បាច់​រួម​មាន​ មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះ​ទីផ្សារ​ យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ទីផ្សារ​ យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ការល​ក់​ ប​ណ្តាញ​​ទំ​នាក់​ទំន​ង​ទីផ្សារ ទី​ផ្សារ​ ​គោល​ដៅ ប្រភេទ​ទីផ្សារ​ ការ​កំណ​ត់អ​តិថិជ​នគោល​ដៅ ឥ​រិយាប​ថ​អ​តិ​ថិជ​ន ក្រម​សីល​ធ​ម៌ពាណិជ្ជ​កម្ម​ ស​ហ​គ្រិន​ភាព​ និង​ភាព​ជា​អ្នក​ដឹក​នាំ​។ គ្រប់​មុខ​វិជ្ជា​ទាំង​អ​ស់ ត្រូវ​បាន​សិក្សា​ជាមួយ​សៀវ​ភៅគោលដែល​​បោះ​ពុម្ព​ថ្មី​ៗ​។

•ល​ទ្ធផ​ល​នៃការ​សិក្សា

បន្ទាប់ពីប​ញ្ចប់ការ​សិក្សាលើឯ​​ក​ ទេស​នេះ និស្សិតនឹងអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណ ទ្រឹស្តីស្នូល និង តួនាទី នៃទីផ្សារក្នុងអាជីវកម្ម និងសង្គម ​
-​ទទួលបានចំណេះដឹងផ្នែកសង្គម ច្បាប់ វិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសស្តីពីការធ្វើការ សេចក្តីសម្រេចក្នុងទីផ្សារ
-​អភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ ដោយ ឈរលើមូលដ្ឋាន ផលិតផល តម្លៃ ទីកន្លែង និងគោលបំណង នៃការផ្សព្វផ្សាយ បង្កើតផែនការសម្រាប់ ទំនាក់ទំនងទីផ្សារ ដោយបញ្ចូល នូវយុទ្ធសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ និងវិធានការប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាព
-​មានសមត្ថភាពក្នុង ការសរសេរផែនការ ការលក់ប្រកបដោយ ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ តាមរយៈការបង្ហាញ ដោយផ្ទាល់មាត់
-​បង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារដែលបានបញ្ចូល កត្តាចិត្តសាស្រ្ត និងសង្គមដែលមានឥទ្ធិពលលើអ្នកប្រើ ប្រាស់ ប្រមូលដំណើរការ និងវិភាគទិន្នន័យ អ្នកប្រើប្រាស់ ដើម្បីធ្វើ ការសម្រេចចិត្តទីផ្សារ
-​វិភាគបញ្ហាទីផ្សារនិងផ្តល់នូវដំណោះ ស្រាយជាមូលដ្ឋានលើការត្រួតពិនិត្យ ព័ត៌មានទីផ្សារ
-​មានជំនាញភាសាអង់គ្លេស និងជំនាញកុំព្យូទ័រមូលដ្ឋាន
-​ទទួលបានចំណេះដឹងពីរបៀបនៃការស្រាវជ្រាវតាមបែបគុណវិស័យ និងបរិមាណវិស័យ
-​យកចំណេះដឹងនិងជំនាញទៅអនុវត្ត ក្នុងពិភពការងារតាមរយៈការហ្វឹកហាត់ការ ងារ។​

ឱ​កាស​ការ​ងារ៖ប​ន្ទាប់ពីប​ញ្ចប់ការ​សិក្សាលើ​ឯកទេសនេះនិស្សិត​អាច​ក្លាយ​ខ្លួន​ជា​៖

នាយកផ្នែកផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
នាយកគ្រប់គ្រងកិច្ចការអតិថិជន
នាយកផ្នែកលក់
អ្នកស្រាវជ្រាវទីផ្សារ
អ្នកតំណាងផលិតផល​ ។ល។
កម្មវិធីសិក្សា​(សិក្សារយៈពេល ៤ឆ្នាំ)
ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
ឆមាសទី១

Core English 1A
Writing Skills
Principles of Economics
Introduction to Sociology
Khmer Studies
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Core English 1B
Introduction to Environment
Public Administration
Soft Skills
Math for Business
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
*Oriented Subjects 2
ឆ្នាំទី២
ឆមាសទី១

English 2A
Mathematics for Business
Microeconomics
Principles of Accounting 2
Principles of Marketing
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

English 2B
Statistics for Business
Macroeconomics
Business Concepts
Supervision Skills
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី៣
ឆមាសទី១

English for Business Studies
Business Communication
Business Ethics
Operation Management
Human Resource Management
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

English for Communi. Success
Business Environment
Small Business Management
Organization Behaviors
Research Methodology
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី៤
ឆមាសទី១

International Marketing
Marketing Management
Project Management
Consumer Behaviors
Marketing Research
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Strategic Management
Sale Management
Principles of E-Business
Advertising and Promotion
Research Papers
Internships
ក្រេឌីត

3
3
3
3
6
6
សរុប ១៣១ ក្រឌីត


Flag Counterយើងមាន ភ្ញៀវ 3 នាក់
កំពុងបើកមើល

ចំនួនអ្នកមើល 353369