សាកលវិទ្យាល័យ ប៊ែលធី អន្តរជាតិ

BELTEI INTERNATIONAL UNIVERSITY

គុណភាណ ប្រសិទ្ធភាព ឧត្ដមភាព សីលធម៌ គុណធម៌
សាកលវិទ្យាល័យ​ ប៊ែលធី អន្តរជាតិ មានកម្មវិធីសិក្សាធំៗ ៥ គឺ ១- ថ្នាក់បំប៉នអង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័រ | ២- ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង | ៣- ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ | ៤- ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ | ៥- ថ្នាក់បណ្ឌិត

ថ្នាក់បំប៉នភាសាអង់គ្លេស

អំពី​កម្ម​វិធី​សិក្សា​
  • សាក​ល​វិទ្យាល័យ​ប៊ែល​ធី​អ​ន្តរ​ជាតិ មានបណ្តុះបណ្តាលកម្មវិធីសិក្សាជា ភាសាជាតិ (បង្រៀនជាពីរ ភាសា = ភាសាខ្មែរ រួមជាមួយ ភាសាអង់គ្លេស) និងកម្មវិធីសិក្សា អន្តរជាតិ (បង្រៀនជាភាសា អង់គ្លេស ១០០%) ព្រមទាំងមានសាស្ត្រចារ្យខ្មែរ ៥០% និងបរទេស ៥០%។
  • ថ្នាក់បំប៉នភាសាអង់គ្លេស ​​ត្រូវ​បាន​ប​ង្កើត​ឡើង​ បង្កើនសមត្ថភាពជូននិស្សិត ដែលភាសាអ​ង់គ្លេស នៅមានកម្រិត ឱ្យមាន​ស​ម​ត្ថភាព​គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីប​ន្តទៅសិក្សាក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិ នៅថ្នាក់ឧ​ត្តម​សិក្សាប្រក​ប​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់ ដោយ​ផ្តោត​ ទៅលើជំនាញ​ភាសាទាំង៤ រួមមាន ជំនាញ​ស្តាប់ និយាយ ស​រ​សេរ​ អាន និងគិត ​ព្រម​ទាំង​បាន​បែង​ចែក​ជា ២ក​ម្រិត ​​ទៅតាម​លំដាប់ថ្នាក់ខុស​ៗ​គ្នា។
  • នៅពេល​ប​ញ្ចប់ការ​សិក្សាថ្នាក់បំប៉ន​ភាសា​អង់​គ្លេស និស្សិត​នឹង​ទ​ទួល​បាន ​វិញ្ញាបន​ប​ត្រប​ញ្ជាក់ការ​សិក្សា ចេញ​ដោយ​សាក​ល​វិទ្យាល័យ ហើយ​និស្សិត​មាន​សិទ្ធិ ចូល​សិក្សាថ្នាក់ឆ្នាំមូល​ដ្ឋាន​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវ​ត្តិ (​​ស​ម្រាប់ តែនិស្សិត​ដែលមានសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ ឬមានតម្លៃស្មើ)។
លក្ខខណ្ឌចុះឈ្មោះចូលរៀន​
  • សិស្ស-​​និស្សិត​ទាំង​ពីរ​ភេទ​​ ​ដែល​មាន​អាយុចាប់ពី១៥​ ឆ្នាំឡើង​ទៅ អាច​ចូល​រៀន​បាន​ដោយ​មិន​គិត​ពីកម្រិត សញ្ញាបត្រ។
  • ធ្វើតេស្ត​ភាសាអង់គ្លេស មុននឹងចូលរៀន
កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន
  • ចូលរៀនលើក១៖ ថ្ងៃទី១ ខែតុលា
  • ចូលរៀនលើក២៖ ថ្ងៃទី១ ខែមីនា
ថ្ងៃ និង ម៉ោងសិក្សា
ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ ថ្ងៃសៅរ៍ និង ថ្ងៃអាទិត្យ
ពេលព្រឹក ៖ ០៨:០០ - ១១:១៥
ពេលរសៀល ៖ ០២:០០ - ០៥:១៥
ពេលល្ងាច ៖ ០៥:៣០ - ០៨:៣០
ថ្ងៃសៅរ៍៖ ០៨:០០ - ១១:៣០
០១:៣០ - ០៥:៣០
ថ្ងៃអាទិត្យ៖ ០៨:០០ - ១១:៣០
០១:៣០ - ០៥:៣០

កម្មវិធីសិក្សា​(សិក្សារយៈពេល១ឆ្នាំ)
Program of Study (One year Program)
ឆមាសទី១(Semester1 / BC1) ឆមាសទី២(Semester2 / BC2)
Skills Focused:
1. Reading and Vocabulary 1
2. Basic Writing 1
3. Grammar and Composition 1
4. Listening and Speaking 1
5. Short Stories 1

Duration: 6 months

Teachers: 2 Khmers and 1 Foreigner
Skills Focused:
1. Reading and Vocabulary 2
2. Basic Writing 2
3. Grammar and Composition 2
4. Listening and Speaking 2
5. Short Stories 2

Duration: 6 months

Teachers: 2 Khmers and 1 Foreigner
វីឌីអូសំខាន់ៗ

សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ មានបង្រៀន កម្មវិធីធំៗគឺ ១- ចំណេះទូទៅ | ២- ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | ៣- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឯកទេស | ៤- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកុំព្យូទ័រ | ៥- ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ